main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ.Ε. Μαλίων» προϋπολογισμού 318.503,00 €

copyright © Δήμος Χερσονήσου