main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κληρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΑΛΥΠΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ» ΤΟΥ Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 221.000,00€

copyright © Δήμος Χερσονήσου