main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν»

 

 

Χερσόνησος, 11 Αυγούστου  2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν» 

 

Σήμερα, Δευτέρα,  11  Αυγούστου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου  του Δήμου Χερσονήσου υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν», με ανάδοχο την LEON ΕΤΕ, Ιωάννης Λεονταράκης & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Λεονταράκη. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 181.842,77 €, συμπ. ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο μέτρο 41 ΑΞΟΝΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε έξι (6)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων, που προβλέπει η μελέτη,  η περιοχή  θα γίνει πιο προσβάσιμη και πιο ασφαλής. Το ανακαινισμένο κτιριακό σύνολο θα εναρμονιστεί με τον γύρω χώρο και το μνημείο θα επανασυνδεθεί με τον οικισμό των Ποταμιών, ώστε να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για αυτόν.

 

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού Μνημείου, που αποτελεί αρχιτεκτονική κληρονομιά για τον τόπο και επίσης η βελτίωση του μονοπατιού που οδηγεί απ’ το μνημείο στον οικισμό των  Ποταμιών.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του βυζαντινού ναού της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας, των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς μονής και συντήρησης – διαμόρφωσης  ενός υφιστάμενου μονοπατιού, που ενώνει τον οικισμό των Ποταμιών με την υπό ανάπλαση περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει αφενός στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων, όσον αφορά τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και αφετέρου στην ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού με τη δημιουργία πόλων έλξης επισκεπτών αλλοδαπών και ημεδαπών στην ενδοχώρα με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας».

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης (δεξιά) κατά την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν» με τον εργολάβο κ. Ιωάννη Λεονταράκη

copyright © Δήμος Χερσονήσου