main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής» του Δήμου Χερσονήσου

 

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής» μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, από τον  αρμόδιου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννη Μαστοράκη (αριστερά) και τον ανάδοχο κ. Νικόλαο Πετειναράκη (δεξιά), παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη (κέντρο)

 

Χερσόνησος, 27 Αυγούστου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής» του Δήμου Χερσονήσου

 

Σήμερα, Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου  του Δήμου Χερσονήσου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής» μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου, από τον  αρμόδιου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννη Μαστοράκη και τον ανάδοχο που προέκυψε από τη δημοπρασία που διεξήχθη στις 8/4/2014,  κ. Νικόλαο Πετειναράκη, παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη.

 

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 18.796,73  €, χωρίς ΦΠΑ και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις μήνες (3) από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

 

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό >50%.  

2. Καθαίρεση της βάσης της επίστρωσης από σκυρόδεμα.

3. Γενική επιφανειακή εκσκαφή μέσου βάθους 8 εκ., για τη διαμόρφωση της στάθμης του εδάφους

4. Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό λατομείου μέσου πάχους 10 εκ., η οποία θα λειτουργήσει ως βάση της επίστρωσης και με την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων.

5. Κατασκευή επίστρωσης, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 12 εκ., βιομηχανικά παραγόμενο, με εμφανή αδρανή (θραυστό υλικό), σε βάθος 2 χιλ.

6. Κατασκευή ζωνών πλάτους 30 εκ., από έγχρωμο σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25, πάχους 12 εκ., βιομηχανικά παραγόμενο, με εμφανή αδρανή (θραυστό υλικό), σε βάθος 2 χιλ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου