main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών» του Δήμου Χερσονήσου

 

 

 

 

Γούρνες, 17 Δεκεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών» του Δήμου Χερσονήσου  

 

Σήμερα, Τρίτη,  17 Δεκεμβρίου 2013 στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ”. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό: 6.478.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 17-04-2013 και ανάδοχος ανακηρύχτηκε η εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ, με μέση έκπτωση 56,11%.

 

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των οικιακών λυμάτων του οικισμού Γουρνών. Ειδικότερα, το έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο του οικισμού Γουρνών, εκτάσεως περίπου 970 στρέμματα.

 

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει ορισθεί σε είκοσι τέσσερις μήνες και η αποπεράτωση του αναμένεται τέλος του 2015.

 

Αναλυτικότερα τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα του οικισμού θα αποτελούνται από δίκτυα αναρρόφησης συνολικού μήκους 4.008 μέτρων και βαρυτικά αποχετευτικά δίκτυα συνολικού μήκους 20.225 μέτρων.

 

Τα εν λόγω δίκτυα θα είναι ακτινωτά, γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα της εύκολης διεύρυνσής τους, σε περίπτωση επέκτασης του οικισμού προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

 

Τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μέχρι τα όρια του οικισμού στα δύο αντλιοστάσια που πρόκειται να κατασκευαστούν και μέσω εξωτερικού δικτύου αγωγών κατάθλιψης συνολικού μήκους 6.459 μέτρων, θα οδηγούνται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γουβών, που σήμερα βρίσκεται υπό κατασκευή.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η Δημοτική Επιχείρηση επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Έχει μελετήσει για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας σειρά έργων και τα έχει εντάξει στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στο ΠΕΠ Κρήτης για χρηματοδότηση. Η παρούσα σύμβαση αφορά ένα σημαντικό τμήμα της παραλιακής  ζώνης του Δήμου και με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Τέλος, εξασφαλίζει την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου.»

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου