main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Κ. Χάνι, Β.Κάμπος και Καρτερός»

 

Γούρνες, 15 Νοεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός» του Δήμου Χερσονήσου  

 

Υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου  στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου  «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Επεξεργασία Λυμάτων Οικισμών Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός» μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου (ΔΕΥΑΧ) και της αναδόχου εταιρείας Κοινοπραξία Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ -ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ. Η σύμβαση υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ κ. Κωνσταντίνο Φιλιππάκη και εκ μέρους της Κοινοπραξίας τον κ. Νίκο Λιανδράκη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και στελέχη της ΔΕΥΑΧ.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό: 7.955.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Η ανάδοχος Κοινοπραξία Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ -ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ, με μέση έκπτωση 16,51% ανακηρύχτηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 29/04/2013.

 

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των οικιακών λυμάτων των οικισμών Καρτερού και των οικισμών Βαθειανού Κάμπου –  Κοκκίνη Χάνι. Το έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο των οικισμών Βαθειανού Κάμπου – Κοκκίνη Χάνι και Καρτερού, εκτάσεως περίπου 1.550 και 155 στρέμματα αντίστοιχα.

 

Ειδικότερα, προβλέπεται  η κατασκευή 27.500 μέτρων βαρυτικών δικτύων, 2.000 μέτρων δικτύου αναρρόφησης (δίκτυα κενού) και 12.5000 μέτρων δικτύου καταθλιπτικών αγωγών. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή συνολικά πέντε αντλιοστασίων που θα μεταφέρουν τα λύματα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων που προβλέπεται να κατασκευαστεί το αμέσως επόμενο διάστημα δεδομένου ότι το εν λόγω έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης.

 

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε είκοσι πέντε μήνες και η αποπεράτωση του αναμένεται τέλος του 2015.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η Δημοτική Επιχείρηση επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Έχει μελετήσει για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας σειρά έργων και τα έχει εντάξει στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στο ΠΕΠ Κρήτης για χρηματοδότηση. Η παρούσα σύμβαση αφορά ένα σημαντικό τμήμα της παραλιακής  ζώνης του Δήμου και με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Τέλος, εξασφαλίζει την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου.»

 

 


 


 


copyright © Δήμος Χερσονήσου