main img main img main img main img main img main img main img main img

Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου για την προμήθεια εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου για την προμήθεια εξοπλισμού από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Την ένταξη της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τα τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χερσονήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 από 2/11/2011, παρέλαβε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης.   Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού στα 5 Τμήματα Ένταξης που λειτουργούν στο Δήμο Χερσονήσου και φιλοξενούν 89 μαθητές.  Τα Σχολεία που διαθέτουν τμήματα ένταξης και θα ωφεληθούν από την πράξη αυτή είναι τα εξής:

 • Νηπιαγωγείο Ανώπολης με 2 μαθητές σε 1 Τμημα Ένταξης
 • Δημοτικό Σχολείο Γουβών με 28 μαθητές σε 1 Τμήμα Ένταξης
 • Δημοτικό Σχολείο ΚοκκίνηΧάνι με 17 μαθητές σε 1 Τμήμα Ένταξης
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιμ. Χερσονήσου με 20 μαθητές σε 1 Τμήμα Ένταξης
 • Δημοτικό Σχολείο Χερσονήσου με 22 μαθητές σε 1 Τμήμα Ένταξης

Η συνολική χρηματοδότηση της πράξης είναι 29.564,14 ευρώ και αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού στις εξής κατηγορίες:

 • Εκπαιδευτικά Βιβλία & Υλικά
 • Υλικά Ψυχαγωγίας & Παιχνίδια
 • Υλικά Φυσικής Αγωγής
 • Διάφοροι Πίνακες
 • Τεχνικός Εξοπλισμός & Συστήματα Υπολογισμού
 • Έπιπλα Γραφείου
 • Υλικά Γραφείου & Διάφορα Υλικά

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε ότι η εκπαίδευση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση των παρεχομένων σπουδών.

copyright © Δήμος Χερσονήσου