main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) με ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pay As You Throw

 

 

Χερσόνησος, 28 Μαρτίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Βόρειας Πεδιάδας με εκπροσώπους ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pay As You Throw

 

Την Πέμπτη 27/03/2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των ξενοδοχειακών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pay As You Throw (Πληρώνω Όσο Πετάω), παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη , του Αντιδημάρχου Χερσονήσου κ. Γιάννη Μαστοράκη και του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ  κ. Νίκου Αργυράκη.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στις επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες, συζητήθηκαν οι προοπτικές για τη συνέχιση της πιλοτικής δράσης και για το 2014 σε όλη την τουριστική περίοδο. Ζητήθηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων στην διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και την παράδοση αυτών σε όσο το δυνατόν καθαρότερη κατάσταση, ώστε να μειώνεται και το κόστος διαχείρισής τους .

Επίσης συζητήθηκε το θέμα της εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από τους διαχειριστές του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ στα ξενοδοχεία για την καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων και την επιτυχία του σχεδιασμού .

Τέλος συζητήθηκαν θέματα καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων και έγινε εκτενής καταγραφή των αιτημάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος αποκομιδής του Δήμου στα αιτήματα των επιχειρήσεων .

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου