main img main img main img main img main img main img main img main img

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους των ΦΟΔΣΑ

 

Χερσόνησος, 25 Φεβρουαρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους των ΦΟΔΣΑ


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την υπ’ αριθ. 100/2014  απόφασή του, τάσσεται υπέρ του δικαίου αιτήματος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα προτείνει στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα εκδοθεί για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε εφαρμογή του άρθρου 67  του ν. 4035/2014 (ΦΓΚ 32/ΤΑ/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις … του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι των ΦΟΔΣΑ των ειδικοτήτων Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, Οδηγοί, Μηχανοδηγοί- Χειριστές, Εργάτες, Καθαριστές, Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες και Συντηρητές-Τεχνίτες  Γενικών Καθηκόντων που απασχολούνται:

 

  • - στις εγκαταστάσεις των ΧΥΤΑ,
  • - στις εγκαταστάσεις των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων  (ΣΜΑ) και
  • - στις εγκαταστάσεις των Εργοστασίων μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης των απορριμμάτων

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία διέπεται από ένα συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς Ευρωπαϊκών & Εθνικών διατάξεων και είναι συνυφασμένη με την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο έχει τεράστια σπουδαιότητα και αξία για τον άνθρωπο και την οικονομία μας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται με κάθε τρόπο και να τους χορηγούνται ανάλογα επιδόματα και παροχές, επειδή οι συνθήκες εργασίας τους είναι αντίξοες και δυσμενείς».

copyright © Δήμος Χερσονήσου