main img main img main img main img main img main img main img main img

Έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς με τίτλο “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”

 

 

Χερσόνησος, 15 Μαΐου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς με τίτλο Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας

 

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς ολοκλήρωσε το πρόγραμμα  της με τίτλο “Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας”, το οποίο περιελάμβανε δράσεις μεταξύ 2004 και 2013.  Με την αφορμή αυτή, εξέδωσε έκθεση που περιλαμβάνει σύνοψη των δράσεων στους υγροτόπους της Ελλάδας και αφορούσαν α) την τεκμηρίωση της κατάστασης, της σημασίας και της αξίας των υγροτόπων των νησιών μας, β) την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, δημοσίων υπηρεσιών και αιρετών, γ) την προώθηση μέτρων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας και γ) την κινητοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τον πολιτών για την ανάσχεση υποβαθμιστικών ενεργειών και -όπου ήταν δυνατόν- την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών.


Στις πραγματοποιηθείσες δράσεις αναφέρεται και η συνεργασία της WWF Ελλάς με το Δήμο Χερσονήσου, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου «Δράσεις Ανάδειξης, Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στον Υγρότοπο των Μαλίων», της πράξης «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων» που χρηματοδοτήθηκε από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 2007-2013.  

 

Η συνεργασία περιελάμβανε:

  • - έκδοση ενημερωτικού υλικού,
  • - σχεδίαση και καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με φωτογραφίες και πληροφορίες για τα είδη χλωρίδας και πανίδας
  • - δημιουργία ηλεκτρονικού ορνιθολογικού οδηγού και
  • - διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών ημερίδων με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου για τη σπουδαιότητα του Υγροτόπου των Μαλίων και την ανάγκη προστασίας του από ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.   
  • - Συνεργασία με το ΓΕΛ Επισκοπής – Β’ τάξη Λυκείου για την εκπόνηση

Ερευνητικής εργασίας με θέμα «Ψηφιακή απεικόνιση και ανάδειξη των υγροτόπων του τόπου μας».  Οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί, βραβεύθηκαν κατά την δεύτερη εκπαιδευτική ημερίδα της πράξης «Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων»

 

 

Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας από τους μαθητές της Β’ Λυκείου ΓΕΛ Επισκοπής

copyright © Δήμος Χερσονήσου