main img main img main img main img main img main img main img main img

Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 11 Ιανουαρίου 2017

Αριθμός πρωτοκόλλου: 21

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Αγίας Παρασκευής & Nαυάρχου

 Νεάρχου 1, Λιμάνι Χερσονήσου

Τ.Κ. : 70014

ΤΗΛ. : 28970 29202

FAX : 28970 29201

E-mail : ltherson@otenet.gr  

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις (και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διαδρομή Υπηρεσίες προς πολίτες >>> Παραχωρήσεις ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Λιμένα Χερσονήσου ή επικοινωνήσετε στο τηλ. 2897029202.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

             

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου