main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Δήμου Χερσονήσου στην ημέρα ενημέρωσης & κεφαλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων REBUS-Renovation for Energy Efficient Buildings και SHERPA - Shared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε Ημερίδα Ενημέρωσης και Κεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών έργων "REBUS - Renovation for energy Efficient Buildings" και "SHERPA - Shared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public Administrations" την περασμένη Παρασκευή 5 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Ibis Styles (Ηράκλειο).

Στόχος της ημερίδας, που απευθυνόταν στους δημόσιους φορείς της Κρήτης, ήταν η ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων REBUS και SHERPA, η παρουσίαση των οδηγών και των εργαλείων που προέκυψαν από την υλοποίησή τους σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων της Κρήτης, αλλά και η εξοικείωση των δημοσίων φορέων και των αρμόδιων δημοσίων λειτουργών με τη χρήση των εργαλείων αυτών.

Ο Δήμος Χερσονήσου ως ενεργό μέλος της ομάδας εργασίας και των δύο προγραμμάτων, εκπροσωπήθηκε από την κ. Νατάσσα Νηστικάκη Γενικό Γραμματέα Δήμου Χερσονήσου και συμμετείχε με την παρουσίαση της εφαρμογής του «Οδηγού Ενεργειακής Ανακαίνισης Δημόσιων Κτιρίων από μία Δημοτική Αρχή» (παραδοτέο του REBUS) από την Δρ. Σοφία Υφαντή, Ενεργειακό Υπεύθυνο του Δήμου. Ο Οδηγός Ενεργειακής Ανακαίνισης Δημόσιων Κτιρίων είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τις ακόλουθες πτυχές του περιεχομένου και της διαχείρισης της ενεργειακής τους πολιτικής:

• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές εξοικονομήσεις και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

• Να συλλέξει ανατροφοδότηση πληροφοριών και να εξορθολογήσει δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια.

• Να θέσει τις βάσεις για επιτυχημένα σχέδια προσφορών για εργασίες ανακαίνισης που περιλαμβάνουν γραμμές βάσης για την ενεργειακή απόδοση, στόχους και μέτρα παρακολούθησης.

• Να διαχειριστεί τα κτίρια με πιο αποτελεσματικό τρόπο μετά την ανακαίνιση.

Απώτερος στόχος του οδηγού αυτού είναι η εξοικονόμηση πόρων αλλά και χρόνου, όχι μόνο σε επίπεδο έργου αλλά και σε επίπεδο συνολικής αντιμετώπισης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, εσωτερικά από κάθε τεχνική υπηρεσία δημόσιας τοπικής αρχής. Χρόνου και πόρων που μπορεί ο κάθε δήμος ή η περιφέρεια να επαναδιαθέσει στους πολίτες της και παράλληλα να εξοικονομήσει ανθρωποώρες στις εσωτερικές δομές της, βελτιώνοντας έτσι την απόδοσή τους.

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου