main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκλήρωση διαδικασιών ψήφισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Χερσονήσου

Χερσόνησος, 22 Νοεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ολοκλήρωση διαδικασιών ψήφισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Χερσονήσου  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη συνεδρίασή του στις 12/11/2013 ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις διαδικασίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για τη σύνταξη των Προϋπολογισμών των Δήμων και προχώρησε στην ψήφισή του.

 

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έχει υποβάλλει, ήδη, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.) Κρήτης τον προϋπολογισμό, με τα συνοδεύοντα αυτόν δικαιολογητικά για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο Δήμος που σε επίπεδο Κρήτης κατέθεσε πρώτος στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.).

 

Μετά την έκδοση και της Α.Π. 46703/20-11/2013 (αρ. 22) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ για τον έλεγχο των προϋπολογισμών, ο Δήμαρχος ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γ. Δεικτάκη να φροντίσει για τη σύντομη επεξεργασία και έγκριση των Προϋπολογισμών  των Δήμων.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Οι Υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου επιβεβαιώνοντας, για μια ακόμη φορά τη βούληση της Δημοτικής Αρχής, να λειτουργεί με γνώμονα την αρχή της νομιμότητας και τη διασφάλιση του δημόσιου τοπικού συμφέροντος, ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα όλες τις διαδικασίες για τη σύνταξη και την ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2014. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου Αντιδημάρχους, τους Διευθυντές και υπαλλήλους του Δήμου για την προσπάθειά τους. Συγχαίρω, ιδιαίτερα, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Δεικτάκη για το άμεσο ενδιαφέρον του, να ενισχύσει με επιπλέον προσωπικό την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να μπορέσει να διεκπεραιώσει εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά το σοβαρό έργο του ελέγχου και της έγκρισης των Προϋπολογισμών των Δήμων μέχρι τις 31/12/2013.» 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου