main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για την "κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου."

Τη σύμβαση για την «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη στις περιοχές Γούβες, Ανάληψη, Λιμένας Χερσονήσου», συνολικού προϋπολογισμού 432.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα, Τρίτη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης στο δημαρχείο στις Γούρνες με το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.,  Γεώργιο Παπουτσάκη.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με σκοπό τη μεταφορά του νερού από τα σημεία υδροληψίας, που υπάρχουν στους αγωγούς μεταφοράς νερού από το διυλιστήριο του φράγματος Αποσελέμη προς την πόλη του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, έως τις υφιστάμενες δεξαμενές στη Δ.Κ. Λιμένος Χερσονήσου, στο Δ.Κ. Γουβών και στον οικισμό Αναλήψεως της Δ.Κ. Χερσονήσου.

Η υλοποίησή του θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη υδροδότηση των ευρύτερων περιοχών των οικισμών των Γουβών, της Χερσονήσου, και της Ανάληψης.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

(α) Τον αγωγό μεταφοράς νερού διαμέτρου Φ200 από το δίκτυο του φράγματος Αποσελέμη διαμέτρου προς τη δεξαμενή Σταθάκη μήκους 448m και τον αγωγό διαμέτρου από τη δεξαμενή προς το δίκτυο της ΔΕΥΑΧ, μήκους  448m.

(β) Τον αγωγό μεταφοράς νερού διαμέτρου Φ160 από το δίκτυο του φράγματος Αποσελέμη προς τη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ανάληψης συνολικού μήκους 448m.

(γ) Τον αγωγό μεταφοράς νερού διαμέτρου Φ200 από το δίκτυο του φράγματος Αποσελέμη προς τη δεξαμενή “Χοντρό Xαράκι” στις κάτω Γούβες συνολικού μήκους 1451m και τον αγωγό διαμέτρου Φ250m από τη δεξαμενή ““Χοντρό Xαράκι” προς το δίκτυο της ΔΕΥΑΧ συνολικού μήκους 551M.

(δ) Τις συσκευές ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αεροβαλβίδες, εκκενώσεις, μειωτές πίεσης) και τα αντίστοιχα φρεάτια στα οποία τοποθετούνται οι συσκευές.

(ε) Την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 200 m3 στην περιοχή της Ανάληψης

(στ) Την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 350 m3 στην περιοχή των Γουβών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε της Περιφέρειας Κρήτης και η επίβλεψή του θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου