main img main img main img main img main img main img main img main img

Εξοπλισμό τριών (3) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποκτά ο ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος

Χερσόνησος,  25 Οκτωβρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Εξοπλισμό τριών (3) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  αποκτά ο ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος


Παρελήφθησαν σήμερα, 25/10/2013 , οι τρείς αυτοκινούμενοι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, συνολικής δαπάνης 650.000 €.

 

Ο εξοπλισμός αυτός είναι τμήμα της συνχρηματοδοτούμενης πράξης: Μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης απορριμμάτων , που υλοποιεί ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ .

 

Με την παραλαβή, την αξιοποίηση και τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού, ο φορέας κάνει αποφασιστική παρέμβαση στην μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Με την παραλαβή του παραπάνω εξοπλισμού εξοπλίζονται οι σταθμοί ανακύκλωσης (green points) που λειτουργούν στο Δήμο Χερσονήσου με στόχο την ολοκλήρωση των δομών τους για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων.

 

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του συστήματος αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, πρόκειται να μειώσουν τουλάχιστον 20 % το κόστος αποκομιδής και θα ελαττώσουν τις πραγματοποιούμενες διαδρομές των απορριμματοφόρων.

 

Η παρέμβαση στο σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης πόρων , στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου της  περιοχής και τέλος βελτιώνει την ποιότητα λόγω της αυξημένης χωρητικότητας του συστήματος μεταφοράς.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ πρωτοπορεί πάντα στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στην διαχείριση όλων των ειδών των απορριμμάτων, σε εφαρμογή της πολιτικής τους για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στη διαχείριση των ρύπων, προσφέρουν νέες προοπτικές, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή , η οποία φιλοξενεί την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας μας, τον τουρισμό,  σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.»

 

 

 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου