main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί και είναι έτοιμος για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης

Χερσόνησος, 23  Αυγούστου 2013

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ:  Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί και είναι έτοιμος για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κρήτης


Ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ) Βόρειας Πεδιάδας, αποδίδοντας πολύ μεγάλη σημασία στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, έχει, μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης, εκπονήσει τεχνική  μελέτη κατασκευής μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίσησης Οργανικού Κλάσματος, προϋπολογισμού 32.000.000 €.

 

Επειδή επίκειται η έκδοση της πρόσκλησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, για την υποβολή προτάσεων αξιολόγησης και χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αυτή τη χρονική περίοδο ο Δήμος και ο ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδος, προετοιμάζονται εντατικά ώστε να ολοκληρώσουν την πρότασή τους και να είναι αυτή καθ’ όλα ώριμη.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε σχετικά: «Είναι πασιφανής η σπουδαιότητα και η αξία του περιβάλλοντος για τη ζωή του ανθρώπου, ως επίσης είναι γνωστοί οι κίνδυνοι που απειλούν την οικολογική ισορροπία του πλανήτη. Για το Δήμο μας, ως κατ’ εξοχήν τουριστικό Δήμο, το περιβάλλον αποτελεί τον πυλώνα για μια ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη. Στα διοικητικά όρια του Δήμου μας λειτουργεί αδειοδοτημένος Χώρος Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και ο ΦΟΔΣΑ με τρόπο αποτελεσματικό εφαρμόζει προγράμματα και διαδικασίες ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Η πρότασή μας για την κατασκευή της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος θα συμβάλλει στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού και θα καταστήσει το Δήμο μας ισχυρό και ανταγωνιστικό.»


copyright © Δήμος Χερσονήσου