main img main img main img main img main img main img main img main img

02/04/2007 Συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού project IRIS-e


Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που διενεργήθηκε 28 με 30 Μαρτίου από την Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τη συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο του ερευνητικού project IRIS-e.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Δήμο Χερσονήσου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της συνάντησης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου