main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη του κύκλου διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου».

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Επισκοπή η πρώτη συνάντηση εργασίας με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της μελέτης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής» που εκπονείται από την ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών για το Δήμο Χερσονήσου.

Σκοπός της μελέτης είναι να εντοπιστούν βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής οι ευκαιρίες ανάπτυξης και να προσδιοριστούν οι τομείς που θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί πυλώνες στήριξης του τοπικού πληθυσμού και ενδυνάμωσης της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

Στη συνάντηση ο υπεύθυνος της μελέτης κ. Νικ. Δρακωνάκης, οικονομολόγος, παρουσίασε την πρώτη φάση της μελέτης «αποτύπωση, ανάλυση  και αξιολόγηση της περιοχής» και ταυτόχρονα ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης, καθώς προσκάλεσε τους συμμετέχοντες σε διάλογο και ανταλλαγή απόψεων επί των ευρημάτων της μελέτης.

Στη χθεσινή πρώτη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία της Επισκοπής, παρόντες ήταν ο δήμαρχος κ. Γιάννης Μαστοράκης, οι αντιδήμαρχοι κκ. Εμμ. Πλευράκης, Ευθ. Μουντράκης, Εμμ. Κουλούρας, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ  Γiάννης Ρουσάκης, η ειδική  σύμβουλος δημάρχου, Τερέζα Καρπαθιωτάκη, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις στους υπόλοιπους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής, καθώς η άποψη και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας κρίνεται αναγκαία για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου προγράμματος που θα τοποθετήσει τη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου