main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών»

 

Γούρνες, 21 Φεβρουαρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Γουρνών» του Δήμου Χερσονήσου – Επίσκεψη Δημάρχου Χερσονήσου στο εργοτάξιο 

 

Εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος και ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ”. Το έργο έχει συνολικό Προϋπολογισμό: 6.478.000,00€, και είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Το εργοτάξιο επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ κ. Κωνσταντίνο Φιλιππάκη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Εμμανουήλ Περβολαράκη και υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΥΑΧ.


Με την ολοκλήρωση του έργου που αναμένεται σε δύο περίπου χρόνια θα δοθεί οριστική λύση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των οικιακών λυμάτων του οικισμού Γουρνών.

 

Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ,  ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ, συνολικού Προϋπολογισμού: 7.955.000,00€, το οποίο επίσης είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, και με την ολοκλήρωση του, θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης λυμάτων στο σύνολο των οικισμών Βαθειανού Κάμπου – Χάνι Κοκκίνη και Καρτερού.

 

Τα παραπάνω έργα αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος που υλοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έτσι ώστε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου να εξασφαλίσει ολοκληρωμένα και σύγχρονα  αποχετευτικά δίκτυα.

 

Συγχρόνως βρίσκονται στην τελική φάση ολοκλήρωσης τα έργα:

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ Δ. ΜΑΛΙΩΝ», ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» Προϋπολογισμού: 6.000.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με ημερομηνία αποπεράτωσης τον Ιούνιο του 2014.
  • «Συμπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Μαλίων» ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», Προϋπολογισμού: 3.140.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. με ημερομηνία αποπεράτωσης τον Δεκέμβριο του 2014.

 

  • «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ», ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «2. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», Προϋπολογισμού: 10.978.112,53€ πλέον Φ.Π.Α. με ημερομηνία αποπεράτωσης τον Δεκέμβριο του 2014.

 

Εντός των ημερών δημοσιεύεται στον τύπο η διακήρυξη δημοπράτησης του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-20013» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ». Το εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνει: την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Ανάληψη, Αγριανά και Χατζανά και την κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων και την αντικατάσταση των δύο κεντρικών Αντλιοστασίων του Λιμένα Χερσονήσου. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 7.880.000,00€  πλέον Φ.Π.Α.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης επιτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Έχει μελετήσει για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας σειρά έργων και τα έχει εντάξει στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στο ΠΕΠ Κρήτης για χρηματοδότηση. Το έργο που μόλις ξεκίνησε αφορά ένα σημαντικό τμήμα της παραλιακής  ζώνης του Δήμου και με την ολοκλήρωση του θα επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Τέλος, εξασφαλίζει την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου.»

 

 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου