main img main img main img main img main img main img main img main img

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Ο Δήμος Χερσονήσου και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που έχει αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» στο Νομό Ηρακλείου, οργανώνουν εκδήλωση με στόχο την πλήρη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία ένταξης τους στις δράσεις του σχεδίου.

 

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 15/11/2012 και ώρα 18.00,

στο Δημοτικό Κατάστημα στο Λιμένα Χερσονήσου

 

Τονίζεται δε ότι η Α.Σ. «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» έχει ήδη προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ανέργους του Ν. Ηρακλείου προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο αφορά στις παρακάτω ομάδες ανέργων:

 

 -  Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

 -  Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, όπως αυτό προσδιορίζεται σχετικά.

 

Το σχέδιο δράσης «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στα τηλ.: 2810753300, 2810753325 ή στο www.anher.gr.

copyright © Δήμος Χερσονήσου