main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιοχής Λαγκάδας του Δήμου Χερσονήσου

Στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Αποσελέμη (ΕΥΔΕ – Αποσελέμη) στο Ηράκλειο, μετά από αίτημα του Δήμου Χερσονήσου, πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2013 συνάντηση εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της σύνταξης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Χωροταξικής, Πολεοδομικής και Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Περιοχής Λαγκάδας του  Δήμου Χερσονήσου».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Α. Δ/ντης της ΕΥΔΕ – Αποσελέμη κ. Γ. Αγαπάκης, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΜ ΑΕ κ. Ν. Δρακωνάκης (τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου), οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου Χερσονήσου, υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου και της ΕΥΔΕ – Αποσελέμη και εκπρόσωπος της εταιρίας συμβούλου για το έργο του Φράγματος Αποσελέμη.

Η κατασκευή και λειτουργία του Φράγματος Αποσελέμη και των άλλων συνοδών έργων στην περιοχή Λαγκάδας του Δήμου Χερσονήσου, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για την ίδια αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για μεγάλες παρεμβάσεις που συγκεντρώνονται σε μια μικρή σχετικά έκταση (φράγμα, ταμιευτήρας, σήραγγα πλημμυρικών νερών Οροπεδίου, αγωγοί, νέο οδικό δίκτυο, διυλιστήριο κλπ.). Για την περιοχή της Λαγκάδας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς, όπως στην αγροτική οικονομία, στον τουρισμό, στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, στο περιβάλλον, στην γεωγραφία της περιοχής γενικότερα. Οι περισσότερες από αυτές αλλά και η συνισταμένη αυτών των επιπτώσεων μπορεί να αποκτήσουν θετικό ή αρνητικό πρόσημο, ανάλογα με τον τρόπο που θα λειτουργήσει και θα κινηθεί στο μεταβατικό στάδιο η πολιτεία και ο Δήμος που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του στην περιοχή, αλλά και η τοπική κοινωνία και η τοπική επιχειρηματικότητα που θα κληθεί να συμμεριστεί και να στηρίξει το τοπικό όραμα και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

 

Για να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού οφέλους από την μεγάλη παρέμβαση, αλλά κυρίως για να κινηθεί η περιοχή της Λαγκάδας, στη νέα για αυτήν εποχή, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (της  ισότιμης ισορροπίας δηλαδή μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος) απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης που θα στοχεύει:

 

·    Στη διατύπωση του οράματος και των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων της περιοχής.

·    Στη σύνδεση του σχεδιασμού  με τον  ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Χερσονήσου και της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και τους στόχους των πολιτικών αιχμής της ΕΕ.

·    Στην ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας και την προσαρμογή της στη νέα τοπική πραγματικότητα αλλά και στην οικονομική συγκυρία.

·    Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση της ελκυστικότητας των οικισμών της περιοχής.

·    Στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων που επιτρέπουν την αξιοποίηση του φράγματος και των συνοδών έργων, υπέρ της ήπιας τοπικής ανάπτυξης αλλά και των άλλων υλικών και άυλων υποδομών που έχει ανάγκη η περιοχή.

·    Στη δημιουργία μηχανισμών προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την θεσμοθέτηση χρήσεων γης.

·    Στην άμεση  επίλυση εκκρεμοτήτων και αποκατάσταση αναστρέψιμων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή των έργων.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου