main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπράτηση ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΑΚ : ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Το Οδικό Τμήμα του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) Γούρνες-Χερσόνησος δημοπρατήθηκε από τη Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2012 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (μαζί με τις απαλλοτριώσεις) είναι 85.000.000 ευρώ (με το ΦΠΑ).

 

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η πλήρης κατασκευή του οδικού τμήματος του ΒΟΑΚ, μήκους 9,1 χλμ από τον Α/Κ Γουρνών έως και τη Χερσόνησο. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 36 μήνες.

 

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

 1. Διατομή : Διπλός κλάδος αυτοκινητόδρομου πλάτους 21,60 μ. – 30 μ. από τον Α/Κ Γουρνών έως και τον Α/Κ Καστελλίου (εκτός από την περιοχή της Άνω Διάβασης Αγριανών όπου η διατομή θα είναι 18,80 μ.).
 2. Διαχωρισμός των κλάδων με κατασκευή νησίδας και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με βάση τα νέα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ).
 3. Δίοδοι εκτάκτων αναγκών κεντρικής νησίδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.       Ειδική κατασκευή με μεταλλικά στηθαία και μηχανισμό κύλισης, ονομαστικού μήκους 40 m, την οποία μπορεί να χειρίζεται η Τροχαία σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την εκτροπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων (η διάταξη ενεργοποιείται από 4 άτομα).
 4. Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) στις εισόδους των ανισοπέδων κόμβων από την αντίστοιχη λωρίδα επιβράδυνσης της αρτηρίας.
 5. Αναβάθμιση των Α/Κ Γουρνών και Καστελλίου με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
 6. Κατασκευή Β΄ κλάδου με νέα χάραξη μήκους 1,3 km και με κατασκευή νέας γέφυρας Αποσελέμη (Γ4), μήκους 440 μ.
 7. Κατασκευή παραλλήλων οδών σε μήκος 9 χλμ.                                             Αποκαταστάσεις καθέτων σε μήκος 5,5 Km.
 8. Έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας, κόμβων και SR.
 9. Έργα διόδευσης των απορροών του μελετηθέντος δικτύου αποχέτευσης προς την θάλασσα με την κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων από τις περιοχές των Α/Κ Γουρνών και Καστελλίου προς την θάλασσα, συνολικού μήκους 4,7 χλμ.                       Καθαρισμός της κοίτης υφισταμένων ρεμάτων εκτός ζώνης έργων μήκους 2,0 – 2,5 χλμ.
 10. Ανακατασκευή Η/Φ στην περιοχή των Α/Κ κόμβων 500 μ. εκατέρωθεν, καθώς και στις μεγάλες γέφυρες.
 11. Τοποθέτηση Ηχοπετασμάτων και αντιθαμβωτικών πετασμάτων όπου απαιτούνται με βάση μελέτη.
 12. Φυτοτεχνικές εργασίες και δίκτυο άρδευσης σύμφωνα με την Μ.Π.Ε.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης δήλωσε:

 

«Ένα σημαντικό τμήμα του ΒΟΑΚ, μετά την σχετική προετοιμασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μπαίνει στη φάση υλοποίησής του. Η ευρύτερη τουριστική περιοχή του Δήμου μας συνδέεται με το Μητροπολιτικό Κέντρο του Ηρακλείου και τις πύλες εισόδου της Κρήτης  (αεροδρόμιο, λιμάνι) με έναν σύγχρονο, ασφαλή και γρήγορο οδικό άξονα.

 

Αυτός ο άξονας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση του προς το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης (Καστελίου), το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης.

 

Θέλω να τονίσω ότι η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της σωστής συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο, ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), για την έγκαιρη ωρίμανση των οδικών έργων και της απορρόφησης των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ.

 

Είμαι σίγουρος, ότι μ’ αυτό το πνεύμα συνεργασίας των φορέων, πολύ σύντομα θα δημοπρατηθούν και τα υπόλοιπα έργα του ΒΟΑΚ που εντάσσονται στο Δήμο μας, όπως ο ημικόμβος Μαλίων, ο ημικόμβος Μοχού και ο κόμβος Κοκκίνη Χάνι.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου