main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρωτοβουλίες και δράσεις της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου σχετικά με το έκτακτο ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που επεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που επεβλήθη με το άρθρο 53 του Ν. 4021/2011.

 

Θεωρεί εσφαλμένη, άδικη και κοινωνικά ανομιμοποίητη την επιβολή ενός ακόμη φόρου στην ακίνητη περιουσία σε μια εποχή διαπιστωμένης ύφεσης και αντικειμενικής αδυναμίας των φορολογουμένων να ανταποκριθούν σε επιπρόσθετα βάρη. Θεωρεί εσφαλμένη και πρόχειρη τη νομοθέτηση του ειδικού τέλους ακινήτων και τη σύνδεση της είσπραξης του, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, παραβιάζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες της φορολογικής νομοθεσίας και βασικές συνταγματικές διατάξεις.

 

Η εμμονή στη διαρκή αύξηση των φόρων και τη μείωση των εισοδημάτων για την κάλυψη του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αντίθετα η πολιτεία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην πάταξη της φοροδιαφυγής, της παραοικονομίας και της κατάργησης των επιλεκτικών φοροαπαλλαγών. Απαιτείται, επιτέλους νοικοκύρεμα της διαχείρισης για μείωση των κρατικών δαπανών και λήψη μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη.

 

Βιώνουμε καθημερινά την απόγνωση και απελπισία των δημοτών μας και διαπιστώνουμε την αντικειμενική αδυναμία πολλών εξ αυτών να πληρώσουν αυτό το δυσβάσταχτο χαράτσι. Διαπιστώνουμε, ότι η καθυστέρηση ή η μη εξόφληση των λογαριασμών, λόγω της πρόσθετης δαπάνης του φόρου ακινήτων, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο Δήμο μας, για τον οποίο τα συνεισπραττόμενα με τη ΔΕΗ δημοτικά τέλη, αποτελούν στοιχειώδεις και βασικούς πόρους λειτουργίας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στο έργο μας.

 

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος και την κοινωνική αναστάτωση που προκαλεί, δεν μπορούμε να καλέσουμε τους πολίτες να προβούν σε παράνομες πράξεις. Η αρχή της  νομιμότητας πρέπει να διαπνέει και να χαρακτηρίζει τη λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων και των πολιτών. Στο πλαίσιο της έννομης τάξης τους παροτρύνομε, τους καθοδηγούμε και αναλαμβάνουμε νόμιμες πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ακύρωση του παράνομου επιπρόσθετου φόρου επί των ακινήτων. Η διάκριση των εξουσιών στη συντεταγμένη πολιτεία μας κατοχυρώνεται ρητά από το άρθρο 26 του Συντάγματος. Η ακύρωση παράνομων διοικητικών πράξεων και η κήρυξη της αντισυνταγματικότητας τυπικών νόμων γίνονται από τη δικαστική εξουσία και τα αρμόδια δικαστήρια του κράτους.

 

Η παρότρυνση σε υιοθέτηση της λύσης για την μη πληρωμή του φόρου των ακινήτων, πέραν της βεβαίας διακοπής της ηλεκτροδότησης που θα επιφέρει, θα οδηγήσει τους δημότες – καταναλωτές σε απρόβλεπτες συνέπειες. Η είσπραξη του φόρου κατά το νόμο, γίνεται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Επομένως η άρνηση της πληρωμής μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από την πλευρά της πολιτείας (κατάσχεση μετρητών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων).

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος τόνισε ότι άμεσα θα προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου και της πολιτείας την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και πρωτοβουλιών για την ακύρωση του άδικου και παράνομου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

 

Συγκεκριμένα η πρόταση για τη λήψη μέτρων περιλαμβάνει:

 

1.  Αίτησης ακυρώσεως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τον Δήμο Χερσονήσου, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, κατά του Υπουργού Οικονομικών και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2298/13-10-2011) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μέχρι τέλος Νοεμβρίου του 2011. Θα ζητηθεί η αίτηση να εισαχθεί κατά το άρθρο 14§2 του ΠΔ 18/1989 στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την αίτηση ακυρώσεως πέραν των αυτονόητων λόγων της ακυρώσεως και εκείνων που με την αίτηση ακυρώσεως του έχει επικαλεσθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας (ΔΣΑ), θα αναδείξουμε την αντινομία, τη διάσταση και ανεξήγητη δυσαρμονία των αντικειμενικών αξιών ακινήτων (τιμές ζωνών) που ισχύουν στο Δήμο Χερσονήσου και έχουν καθοριστεί με το άρθρο 41 του ν. 1249/82. Ενώ σε επίπεδο χώρας οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων υπολείπονται των πραγματικών (αγοραίων) τιμών (περίπου στο 50% αυτών) στο παράκτιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου και ιδιαίτερα στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου οι αντικειμενικές αξίες είναι τριπλάσιες των πραγματικών. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που καθορίζουν τιμές ανά τετρ. μέτρο 500 – 700€ σε ακίνητα που η τιμή ζώνης και η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 2.100 € ανά τετρ. μέτρο. Το θέμα των αντικειμενικών αξιών αναδεικνύεται και προβάλλεται, ως λόγος ακύρωσης της ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2298/13-10-2011) γιατί η ίδια ορίζει ότι το ποσό των τελών προκύπτει βάσει της τιμής ζώνης.

 

2.  Την αποστολή εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης του Δήμου Χερσονήσου προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), καλώντας την να απόσχει από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι την οριστική και τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011.

 

3.  Την κατάθεση πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προς τον Υπουργό Οικονομικών με κατεύθυνση

a.  την πλήρη απαλλαγή των απόρων, αναξιοπαθούντων, των πασχόντων από ανίατα νοσήματα, από το τέλος για την πρώτη κατοικία τους μέχρι 100 τετρ. μέτρα και εφόσον το εισόδημά τους είναι μικρότερο των 30.000 €

b.  την αναστολή είσπραξης του τέλους από τη ΔΕΗ, αυτοδίκαια με την κατάθεση από τους φορολογούμενους των δικαιολογητικών που χορηγεί ο οικείος ΟΤΑ για εσφαλμένη βεβαίωση και μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της υπόθεσης

c.  ο υπολογισμός, η επιβολή και η βεβαίωση του τέλους στις επιχειρήσεις και ειδικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, να στηρίζεται, κατά την αρχή της αναλογικότητας, στις ακαθάριστες εισπράξεις τους, την επιφάνεια των μονάδων και την εμπορικότητά τους. Να διασφαλίζεται η αναλογικότητα μεταξύ του ποσού του φόρου και της φοροδοτικής ικανότητας του φορολογουμένου

 

4.  Την παρότρυνση των δημοτών φορολογουμένων πριν την πληρωμή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στη ΔΕΗ, να συμπληρώνουν και να καταθέτουν Δήλωση Ρητής Επιφύλαξης  Ειδικού Τέλους Ακινήτων (έντυπα χορηγούνται από τον Δήμο Χερσονήσου).

 

5.  Την υποστήριξη και ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Χερσονήσου για τη διόρθωση των διαπιστωμένων λαθών (που είναι πολλά) και την εν γένει ενημέρωση για το τέλος.


6.  Την ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου για τη διευκόλυνση των δημοτών και την αντιμετώπιση των θεμάτων που συνδέονται με το συγκεκριμένο νόμο (ν.4021/2011), ως προς τη χορήγηση των στοιχείων και πιστοποιητικών για τη διόρθωση των λαθών, την οικογενειακή κατάσταση κ.α.

 

7. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( ν. 3463/06) καταβολής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων και μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών στους οικονομικά αδυνάτους, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

 

8.  Την πρόταση προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.) να αναλάβει τον όλο συντονισμό γύρω από αυτό το σοβαρό θέμα του τέλους και να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του τέλους, ως κατεξοχήν συλλογικό και συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων της Κρήτης.

 

 

Συνέντευξη Τύπου Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη για ΕΕΤΗΔΕ

copyright © Δήμος Χερσονήσου