main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στο Διαπεριφερειακό Συνέδριο «MEDEEA: Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές»

 

O Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης Στο Διαπεριφερειακό Συνέδριο με τίτλο «MEDEEA: Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου από την Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Μάλτα και την Σλοβενία.

 

Θέμα του Συνεδρίου ήταν ο τρόπος εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας ενεργειακής αποδοτικότητας, τα πλεονεκτήματα, οι δυσκολίες καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Δήμων.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους επιλεγμένους Δήμους της Κρήτης, οι οποίοι θα εφαρμόσουν την μεθοδολογία του προγράμματος MEDEEA με τη στήριξη του Ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Ο κ. Δοξαστάκης στην ομιλία του περιέγραψε τη δυσκολία υλοποίησης πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης από τους Δήμους λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης και της βαθειάς ύφεσης. Στη συνέχεια εξέφρασε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου να υλοποιήσει τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές δεσμεύσεις του στόχου 20-20-20, μέσω του δικτύου «Συμφώνου των Δημάρχων», το οποίο η ίδια υπέγραψε και αποδέχτηκε τον Απρίλιο 2011. Τέλος παρουσίασε τις δράσεις στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσιο εφαρμογής του «Συμφώνου των Δημάρχων» οι οποίες είναι:

  • Διοίκηση Έργων
  • Τεχνικός Τομέας 2
  • Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση καθώς και οι
  • Μεσο – Μακροπρόθεσμες ενέργειες έως το 2020

 

Έκλεισε αναφέροντας:

«Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η δράση με πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (σε επίπεδο διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) είναι αναγκαίο στοιχείο για την ενίσχυση αποτελεσματικότητας της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, για να πετύχουν πόλεις ελκυστικές και βιώσιμες τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες.»

 

O Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου