main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάδειξη αναδόχου για κατατασκευή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου

 

Χερσόνησος, 5 Σεπτεμβρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση κτιρίου δημοτικού παιδικού σταθμού στον οικισμό Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου»

 

 

Δημοπρατήθηκε στις 27/8/2013 η εκτέλεση του έργου ««Ανέγερση κτιρίου δημοτικού παιδικού σταθμού Μαλίων», προϋπολογισμού 1.650.000,00 €. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

 

Το έργο προβλέπεται να αποπερατωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Ο παιδικός σταθμός θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο, εμβαδού 823,99 μ², επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και η δυναμικότητα του θα είναι 75 νήπια. Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, με την πλειονότητα των χώρων να τοποθετούνται στο ισόγειο και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα του χώρου. Το κτίριο θα αποτελείται από μικρούς όγκους προκειμένου να ενταχθεί μορφολογικά στο υπάρχον κτιριακό σύνολο του οικισμού.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου