main img main img main img main img main img main img main img main img

Απάντηση σε Δημοσίευμα της ιστοσελίδας «CANDIA NEWS»

Σε απάντηση του από 25/5/2017 σχετικού δημοσιεύματος,

σας γνωρίζουμε ότι οι διαφοροποιήσεις που επήλθαν στις επιφάνειες και στα τιμήματα τμημάτων του αιγιαλού που παραχωρούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες ή μη της περιοχής μας, προκύπτουν από διορθώσεις  αυξητικές ή μειούμενες, προερχόμενες της υποχρέωσής μας για έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Ηρακλείου (ΠΔΔΠ) όπως ορίζει η Νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση σας κάνουμε γνωστό ότι οι αρχικές εισηγήσεις ως προς τις επιφάνειες και την αξία του τιμήματος μίσθωσης των παραλιών προς την ανωτέρω Υπηρεσία (ΠΔΔΠ), δεν διαφοροποιήθηκαν από τα προηγούμενα έτη2015 και 2016. Οι τροποποιήσεις προφανώς προκύπτουν από αιτήματα δικαιούχων απ’ ευθείας παραχώρησης στην αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση μικρότερων τμημάτων προς χρήση ως έχουν το δικαίωμα, και η Υπηρεσία το αποδέχτηκε.

Η υπόλοιπη έκταση που απομένει, πρέπει να παραμένει σε ελεύθερη χρήση, και τυχόν αυθαίρετη χρήση της τιμωρείται με πρόστιμο 3πλάσιο του τιμήματος.  

 

 

                                                            Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                        Εμμανουήλ  Πλευράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου