main img main img main img main img main img main img main img main img

10/06/2007 Διανομή έντυπου υλικού για την προώθηση του έργου Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στα Δημοτικά του Δήμου

 

Μοιράστηκαν άλλα 150 φυλλάδια που δημιουργήθηκαν για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο του έργου "Επίδειξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου" στο Δ.Δ Χερσονήσου μέσω των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στα Δημοτικά σχολεία.

copyright © Δήμος Χερσονήσου