main img main img main img main img main img main img main img main img

20/01/2007 Διανομή έντυπου υλικού για την προώθηση του έργου Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δ.Δ Χερσονήσου

 

Μοιράστηκαν άλλα 500 φυλλάδια που δημιουργήθηκαν για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο του έργου "Επίδειξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου" στο Δ.Δ Χερσονήσου μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

copyright © Δήμος Χερσονήσου