main img main img main img main img main img main img main img main img

25/04/2007 Διανομή έντυπου υλικού για την προώθηση του έργου Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου


Μοιράστηκαν άλλα 250 φυλλάδια που δημιουργήθηκαν για την προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο πλαίσιο του έργου "Επίδειξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου" στο Δ.Δ Χερσονήσου μέσω των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στα Γυμνάσια και Λύκεια.

copyright © Δήμος Χερσονήσου