main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την αξιοποίηση της έκτασης του Καρτερού

 

Χερσόνησος, 23 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την αξιοποίηση της έκτασης του Καρτερού 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου στη συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε την 17η Ιουνίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα (αριθμ. απόφ. 240/2014) για την αξιοποίηση της έκτασης του Καρτερού τα παρακάτω:

 

  1. Να διατηρηθεί ο Δημόσιος και κοινόχρηστος χαρακτήρας της έκτασης.

Το εν λόγω ακίνητο συγκεντρώνει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως:

α. Γειτνίαση με το Ηράκλειο

β. Χωροθέτηση ακινήτου στην περιαστική ζώνη του Ηρακλείου

γ. Η περιοχή του Καρτερού ανήκει στην παράκτια ζώνη.                 

 

  1. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικοί φορείς πρέπει να έχουν ουσιαστικό λόγο και ρόλο για την αξιοποίηση της έκτασης επ’ ωφελεία της τοπικής κοινωνίας. Το ακίνητο αυτό μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βιώσιμης αναπτυξιακής ενότητας περιμετρικά του αστικού κέντρου του Ηρακλείου.

 

  1. Αυστηρή εφαρμογή ΓΠΣ πρ. Δήμου Αλικαρνασσού και του ΣΧΟΟΑΠ πρ. Δήμου Γουβών.

 

  1. Η αξιοποίηση του ακινήτου πρέπει να έχει άμεση επιρροή στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της περιοχής.

 

  1. Διασφάλιση των ακτών ως δημόσιο πράγμα, και εξασφάλιση υποδομών (καθέτων δρόμων) πρόσβασης των πολιτών στην παραλία..

 

  1. Σεβασμός της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας του πρ. ΞΕΝΙΑ Καρτερού και του Αρχαιολογικού Χώρου της Αμνισού.

 

  1. Συνδιαχείριση από το Δήμο Χερσονήσου μαζί με το Δήμο Ηρακλείου, της έκτασης των 36.000 m2 που έχουν παραχωρηθεί με πράξη του ΕΟΤ το 1982.

 

  1. Συνεννόηση και συνεργασία με τους πρώην ιδιοκτήτες της έκτασης, οι οποίοι έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης.

 

  1. Άμεσες ενέργειες για την καθαριότητα και τη διαφύλαξη ολόκληρης της έκτασης της περιοχής Καρτερού.  

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου