main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

 

 

 

Γούρνες 13/12/2013

Αρ. πρωτ.: 434

Προς

 

Εφημερίδα

‘’ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ’’        

 

ΥΠΟΨΙΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ

 

Κύριε Διευθυντά,

 

Σχετικά με το δημοσίευμα στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας της  13ης Δεκεμβρίου 2013 σας για την υποβάθμιση της εκβολής του Αποσελέμη (άρθρο του δημοσιογράφου Χριστόφορου Παπαδάκη), θα θέλαμε να ενημερώσουμε εσάς και τους αναγνώστες σας για τα παρακάτω:

 

Α. Η εκβολή του ποταμού Αποσελέμη αποτελεί ένα σημαντικό παράκτιο-εκβολικό υγροτοπικό οικοσύστημα του Δήμου Χερσονήσου. Ήδη από το 2001, η εκβολή καθώς και τμήμα της παρόχθιας έκτασης κατά μήκος του ποταμού, με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, έχει χαρακτηριστεί ως «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» (αριθ. απόφασης 1456/8-5-2001).

 

Στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 787/5-2-2010 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, η εκβολή του Αποσελέμη χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη περιοχή και εντάσσεται στη ζώνη προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ ΙΙ).

 

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την αριθ. Α.Π.82663/28-8-1996 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, προβλέπεται η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τη σαφή οριοθέτηση και την ορθολογική  διαχείριση του υγροτόπου. Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί ήδη από το έτος 2000 αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

 

Β. Ο Δήμος Χερσονήσου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την αποτροπή ανάπτυξης παράνομων δραστηριοτήτων στην εκβολή του Αποσελέμη, αλλά και για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή, έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 

  • - Σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση φυσικών εμποδίων σε ορισμένα σημεία περιμετρικά της εκβολής, ώστε να αποτρέψουμε την είσοδο μηχανοκίνητων μέσων στον υγρότοπο.
  • - Υποβάλαμε για τη χρηματοδότηση στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 πρόταση με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας του Αποσελέμη». Η πρόταση περιελάμβανε την κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για την ύπαρξη Καταφυγίου Άγριας Ζωής με ειδική αναφορά στις προστατευτικές διατάξεις που  διέπουν το συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας, καθώς και τη δημιουργία οδηγού τσέπης αλλά και ραδιοφωνικού σποτ, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής.
  • - Στις αρχές του τρέχοντος έτους προχωρήσαμε στην καταστροφή της παράνομης πίστα μότο-κρος που είχε διαμορφωθεί στην περιοχή της εκβολής, σύμφωνα με τις υποδείξεις και με την επίβλεψη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.

Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι για την αποτελεσματική προστασία της ευαίσθητης αυτής περιοχής, απαιτείται προσπάθεια και συνεργασία όλων των συναρμόδιων αρχών και φορέων.

 

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Δοξαστάκης


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ"

http://www.neakriti.gr/?page=newsdetail&DocID=1097800

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου