main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη εγγραφών για το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Χερσονήσου- Αίτηση Εγγραφής

Ο Δήμος Χερσονήσου εγκαινιάζει μια καινοτόμα πρόταση στην εκπαίδευση, εδραιώνει ένα νέο θεσμό πολιτισμού και παιδείας, ένα φορέα δια βίου μάθησης το «Δημοτικό Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο»(ΔΕΑΠ) στο Δήμο Χερσονήσου. Η σύσταση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ιδρύματος θα δώσει την ευκαιρία στους δημότες μας αλλά και άλλων δήμων να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους,να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες,να έρθουν σε επαφή με νέα γνωστικά πεδία και αντικείμενα επιστήμης προκειμένου να διευρυνθούν οι ορίζοντες τους και να θωρακιστούν ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων της σύγχρονης ζωής στον τόπο μας.

 

Με την πεποίθηση αυτή, η εδραίωση ενός τέτοιου θεσμού θα αποτελέσει ελπιδοφόρο μέσο έκφρασης των εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κρίσης μέσα από μια νέα προοπτική μαθησιακής ανασυγκρότησης. Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει τις συνθήκες για έναν διαρκή διάλογο μέσα από ένα φιλόδοξο μορφωτικό πρόγραμμα σπουδών που θα δώσει την δυνατότητα  διεύρυνσης του τόσο σε θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα όσο και προς την κατεύθυνση των επιστήμων.Η ανώτατη παιδεία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς πληθαίνουν οι απαιτήσεις των καιρών και η εκπαίδευση αποτελεί τον μόνο τρόπο και προοπτική διεύρυνσης των πραγμάτων.

 

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμόν 271/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Χερσονήσου με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανακοινώνει την ίδρυση του «Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) στην δημοτική ενότητα Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου με το διακριτό τίτλο του ονόματος του μεγάλου Κρητικολόγου, Αρχαιολόγου, Λαογράφου, Ιστορικού και φιλολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη (1864-1928) και με έμβλημα τις περίφημες «Μέλισσες» κόσμημα της μινωικής περιόδου το οποίο έχει βρεθεί στην περιοχή των Μαλίων.

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα κτιριακά συγκροτήματα – πρώην αίθουσες δημοτικών συμβουλίων και σε κατάλληλους άλλους δημοτικούς χώρους σε όλες τις δημοτικές ενότητες ανάλογα με τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρουν τους εγγεγραμμένους φοιτητές ανά περιοχή, αλλά πάντα με έδρα το δημοτικό κατάστημα Μαλίων. Κάθε κύκλος σπουδών θα έχει δικό του γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικά θέματα σύμφωνα με τον διδάσκοντα και θα έχει διάρκεια τριών μηνών (Οκτώβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος).Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα μια φορά την εβδομάδα, ως πιθανότερη ημέρα το Σάββατο και θα διαρκούν τρείς ώρες (11:00-14:00).Κατά το πρώτο έτος σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) τα δύο εξάμηνα χειμερινό και εαρινό θα καλυφθούν με γνωστικά αντικείμενα γενικής παιδείας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλουσιότατη τοπική μας ιστορία, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τα σύγχρονα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία. Κατά τη λήξη επιλογής του προγράμματος σπουδών χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους συμπληρώσουν οκτώ μαθήματα από τον κύκλο των δέκα μαθημάτων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτου οικονομικού εισοδήματος και ηλικίας.

 

Προγράμματα σπουδών

 • - Ανθρωπιστικές (Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός Εκκλησιαστική Ιστορία ,Θεολογία , Φιλολογία, Αρχαιολογία…)
 • - Κοινωνικές (Κοινωνία και Θρησκεία, Κοινωνιολογία, Οικονομία, Διοίκηση Ανθρωπολογία, Κοινωνία της Πληροφορίας Κυβερνητική, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.…)
 • -Τέχνες  (Εικαστικά, Μουσική, Θέατρο, Ιστορία της Τέχνης.…)
 • - Πολιτιστικός τουρισμός
 • - Πολιτική παιδεία
 • - Επιστήμες υγείας (Ιατρική , Βιολογία, Κτηνιατρική.…)
 • - Θετικές Επιστήμες (Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Μαθηματικά.…)
 • - Προστασία περιβάλλοντος
 • - Ξένες Γλώσσες
 • - Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • - Παιδαγωγικές Επιστήμες (Παιδαγωγική, Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής , Φυσική Αγωγή,  Αθλητισμός.…)
 • - Σπουδές πρωτογενούς τομέα οικονομίας (Γεωπονία, Μελισσοκομία, Κτηνοτροφία…)

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων στα γνωστικά τους αντικείμενα σύμφωνα με τις οποίες θα δημιουργηθούν τα τμήματα ή οι σχολές των συγκεκριμένων επιστημονικών και επαγγελματικών κατευθύνσεων, μπορούν να κατατίθενται από τους φοιτητές καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00-14:00 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ

11/9-12/9 & 18/9-19/9& 25/9-26/9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

13/9 & 20/9& 27/9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΟΥΡΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

14/9 & 21/9& 28/9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/9 & 22/9& 29/9

 

Για περισσότερες πληροφορίες : τηλ. 2810-332138 email: deap@hersonisos.gr

Τη μορφή διάρθρωσης αλλά και την εξολοκλήρου ευθύνη των προγραμμάτων σπουδών, που θα διευρύνεται στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα τόσο των θεωρητικών όσο και των θετικών επιστημών, θα ορίζει η Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από ευάριθμους καθηγητές Πανεπιστημίου και είναι οι κάτωθι:

 

 1. Παπαϊωάνου Απόστολος Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΔΕΑΠ
 2. Κακριδής Φάνης ,Οµότιµος Καθηγητής
 3. Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής
 4. Βασιλάκης Κωστής, Καθηγητής
 5. Δασκαλάκης Δημοσθένης, Καθηγητής
 6. Δηµητρίου Ιωάννης, Καθηγητής
 7. Κατερινάκης Θεόδωρος, Καθηγητής
 8. Καναβάκης Μιχάλης, Καθηγητής
 9. Κρασανάκης Γεώργιος ,Καθηγητής

10.  Μαγουλά Ευγενία, Καθηγήτρια

11.  Μαραγκουδάκη Ελένη, Καθηγήτρια

12.  Μπαµπούνης Χάρης,Καθηγητής

13.  Νικολακάκης Γεώργιος, Καθηγητής

14.  Πανταζής Σπύρος, Καθηγητής

15.  Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια

16.  ΣακκήςΔηµήτριος, Καθηγητής

17.  Σανουδάκης Αντώνιος, Καθηγητής

18.  Φραγκιαδάκη Μαρία, Καθηγήτρια

19.  Χναράκη Μαρία, Καθηγήτρια

 

Δικαίωμα διδασκαλίας επίσης έχουν και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίου της χώρας καθώς επίσης και διδάκτορες εφόσον εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και εγκριθούν. Στο ΔΕΑΠ  ο διδασκόμενος δεν υποχρεούται καταβολής διδάκτρων και υποχρεωτικής αγοράς βιβλίων ή σημειώσεων. Υπογραμμίζεται ότι δεν αμείβεται κανείς διδάσκων εν προκειμένω επιβεβαιώνεται ο ορισμός της δωρεάν παιδείας.

 

Η δε Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εννέα μέλη με επικεφαλή τον Δήμαρχο κ.Γιάννη Μαστοράκη φέρει την ευθύνη για τις απαραίτητες ενέργειες και διεργασίες που σκοπό έχουν την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του ΔΕΑΠ όπως αυτά αφορούν το οριστικό σχήμα,τη χωροθέτηση , τη στελέχωση, το οικονομικό κόστος για τον Δήμο κ.α.

 

Η σύσταση μελών της είναι η κάτωθι:

 

 1. Ιωάννης Μαστοράκης Δήµαρχος Χερσονήσου, Πρόεδρος
 2. Δέσποινα Πλευράκη Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Χερσονήσου, Αντιπρόεδρος
 3. Κωνσταντίνος Τσαντηράκης Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβούλιου Δ.Χερσονήσου, Μέλος
 4. Ιωάννης Χρηστάκης Δηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος
 5. Νικηφόρος Λαµπρινός Δηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος
 6. Βαρδής Φραγκιαδάκης Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε, Μέλος
 7. Ιωάννης Σέγκος Δηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος
 8. Γεώργιος Χαλκιαδάκης Δηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος
 9. Εµµανουήλ Ανυφαντάκης Δηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος

 

 

Τα εγκαίνια λειτουργίας καθώς και η πανηγυρική έναρξη του ΔΕΑΠ θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

 

Η αναζήτηση νέων κατευθυντήριων αρχών στο επίπεδο της πολιτιστικής πολιτικής, οι νέες προοπτικές για την επιστημονική εκπαίδευση, η συμμετοχή στη γνώση, η ανάπτυξη σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής προσδίδουν στο εγχείρημα αυτό ξεχωριστή σημασία και το καθιστούν, πέρα από την αναγκαιότητα του, ιδιαίτερα επίκαιρο και ωφέλιμο για την κοινωνία.

 

 

Ο Δήμαρχος      

           Γιάννης Μαστοράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου