main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπρατήθηκε η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής»

 

 

 

 

Χερσόνησος, 11 Μαρτίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοπρατήθηκε η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής»


Δημοπρατήθηκε η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης κεντρικής πλατείας Επισκοπής», με προϋπολογισμό 34.000,00 €.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, στις 10.00 πμ,  με το σύστημα υποβολής προσφορών ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.

 

Σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη του έργου θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

 

1. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό >50%.  Οι ακατάλληλες πλεονάζοντες πλάκες θα απομακρυνθούν στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου (απόσταση 28 χλμ)

2. Καθαίρεση της βάσης της επίστρωσης από σκυρόδεμα. Τα πλεονάζοντα οικοδομικά απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου (απόσταση 28 χλμ)

3. Γενική επιφανειακή εκσκαφή μέσου βάθους 8 εκ., για τη διαμόρφωση της στάθμης του εδάφους

4. Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης από θραυστό υλικό λατομείου μέσου πάχους 10 εκ., η οποία θα λειτουργήσει σα βάση της επίστρωσης και με την οποία θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την επιφανειακή απορροή των ομβρίων.

5. Κατασκευή επίστρωσης, από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους 12 εκ., βιομηχανικά παραγόμενο, με εμφανή αδρανή (θραυστό υλικό), σε βάθος 2 χιλ.

6. Κατασκευή ζωνών πλάτους 30 εκ., από έγχρωμο σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25, πάχους 12 εκ., βιομηχανικά παραγόμενο, με εμφανή αδρανή (θραυστό υλικό), σε βάθος 2 χιλ.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου