main img main img main img main img main img main img main img main img

Έκδοση του Δήμου Χερσονήσου για την ανακύκλωση της φυτικής ύλης και την πράσινη λίπανση

 

Χερσόνησος , 7 Φεβρουαρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση του Δήμου Χερσονήσου για την ανακύκλωση της φυτικής ύλης και την πράσινη λίπανση


Ο Δήμος Χερσονήσου, με το Μουσείο Παραδοσιακής  Ζωής Κρήτης ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ προχώρησε στην έκδοση «Ανακύκλωση Φυτικής Ύλης –Πράσινη Λίπανση».

 

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το Δήμο. Δεν είναι μια εφήμερη τάση εποχής, αλλά αντίθετα  υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που προβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε στον πρόλογό του στην έκδοση: «Ο Δήμος Χερσονήσου, ένας από τους τουριστικότερους της Ελλάδας, έχοντας να διαχειριστεί καθημερινά μια τεράστια ποσότητα απορριμμάτων, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό κατά τρόπο εντελώς πρωτοποριακό και καινοτόμο: 

Σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με πρωτοβουλίες, δράσεις και πολιτικές προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλης της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα: 


Δημιούργησε το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Βόρειας Πεδιάδας (Φο.Δ.Σ.Α.). Οι Φο.Δ.Σ.Α είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η επιτυχημένη λειτουργία του φορέα καθώς και η πολύπλευρη πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου σε σχέση με την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων  είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή του έργου «Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος». Το έργο αυτό χωροθετείται στην έκταση του Δήμου Χερσονήσου, που λειτουργεί σήμερα ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και σύντομα αναμένεται η έγκριση ένταξης, ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση του. 


 Εφαρμόζει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με ειδικούς κάδους, που διανεμήθηκαν σε νοικοκυριά για την κατ’ οίκον διαλογή του οργανικού κλάσματος ενώ συγχρόνως εκπαιδεύει με ειδικές ομάδες και εθελοντές πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά. Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων που συλλέγονται από τις κουζίνες και τους κήπους γιατί τα συγκεκριμένα απορρίμματα αποτελούν τουλάχιστον το 60% των συνολικών οικιακών απορριμμάτων.


Για τα ανακυκλούμενα και ογκώδη υλικά, ο Δήμος Χερσονήσου λειτουργεί ήδη δύο βραβευμένους σταθμούς ανακύκλωσης- πράσινα σημεία (Green Points) και υλοποιούνται ακόμα δύο σταθμοί ανακύκλωσης ώστε να καλύπτονται όλες οι δημοτικές ενότητες. Τα πράσινα σημεία αποτελούν δοκιμασμένη πρακτική και είναι χώροι, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να μεταφέρει διάφορα ογκώδη υλικά, προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, τα οποία δεν συλλέγονται από τα υφιστάμενα συμβατικά συστήματα συλλογής απορριμμάτων.


Μια ακόμα σημαντική δράση που εφαρμόστηκε πιλοτικά την τουριστική περίοδο 2013 στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι το σύστημα χρέωσης «Pay- as- you- throw» δηλαδή Πληρώνω όσο πετάω. Αυτός ο διαφοροποιημένος τρόπος τιμολόγησης, σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων, εφαρμόζει στην ουσία την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με ένα δίκαιο τρόπο, χρεώνοντας τις ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με την ποσότητα των αποβλήτων που πραγματικά παράγουν και επιβραβεύοντας το οικολογικό τρίπτυχο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» σε όποιες επιχειρήσεις συνειδητά και συστηματικά το εφαρμόζουν.


Για την ευαίσθητη ομάδα των παιδιών και στην οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει την ελπίδα και τη λύση για ένα πράσινο πλανήτη, ο Δήμος Χερσονήσου πραγματοποιεί πλήθος επισκέψεων σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και παρουσιάζει με επιστημονικό προσωπικό όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ορθολογική Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων, ενισχύοντας τις εκπαιδεύσεις και με έντυπο υλικό και φυλλάδια που έχουν παραχθεί ειδικά για τους σκοπούς αυτούς. 


Παράλληλα ο Δήμος στέκεται ένθερμος υποστηρικτής και αρωγός κάθε προσπάθειας που κατατείνει στο σεβασμό του περιβάλλοντος. 

Έτσι, πρόθυμα αποφάσισε να συμπαρασταθεί στην πολυετή προσπάθεια που σε πρωτοποριακό επίπεδο γίνεται στον τομέα της ανακύκλωσης στο Μουσείο «ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ».


Αντίτυπα της έκδοσης για την ανακύκλωση έχουν διανεμηθεί ήδη στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Γυμνάσια και Λύκεια).

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου