main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα : «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες»

Την προηγούμενη Πέμπτη 25 Μαϊου, στο ξενοδοχείο Ατλαντίς στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε ημερίδα  με θέμα : «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες».

 

Στην ημερίδα παρευρέθησαν ο αντιδήμαρχος Χερσονήσου Διοικητικών θεμάτων κ. Κώστας Παρλαμάς, εκπρόσωποι από την Δ/νση περιβάλλοντος και Διοικητικών υπηρεσιών. 

 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκστρατεία με δεδομένο πως τα ηλικιακά όρια για τη σύνταξη αυξάνονται και η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται. 

 

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2016–2017επιδιώκει τέσσερις κύριους στόχους: 

1. την προώθηση της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης από την αρχή της εργασιακής ζωής

2. την πρόληψη των προβλημάτων υγείας σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής

3. την παροχή δυνατοτήτων σε εργοδότες και εργαζομένους να διαχειρίζονται την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπό το πρίσμα ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

4. και την ενδυνάμωση της ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκστρατεία απευθύνεται σε ιδιώτες και σε οργανισμούς όλων των μεγεθών και των κλάδων, καθώς και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: διευθυντικά στελέχη, επόπτες και εργαζόμενοι, συνδικάτα και εκπρόσωποι για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, επαγγελματίες ΕΑΥ και ανθρώπινων πόρων, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου