main img main img main img main img main img main img main img main img

Ημερίδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για τις περιοχές Natura 2000

Tην Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, στην αίθουσα Πρώην Αγγλικανικής Εκκλησίας (εντός πρώην Αμερ. Βάσης Γουρνών ) του Δήμου Χερσονήσου, η Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει και να προβάλει σε πολίτες και τοπικούς φορείς την ανυπολόγιστη αξία και σημασία της φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας και τη συμβολή των προστατευόμενων περιοχών στην αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Χερσονήσου.

Το  δίκτυο NATURA 2000 αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε επίπεδο περιβαλλοντικής πολιτικής, και σε βάθος χρόνου έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ημερίδα απευθύνεται στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας και τις διάφορες ομάδες του τοπικού πληθυσμού (ξεναγοί, δύτες, οδηγοί βουνού, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κυνηγοί, τοπικές αρχές, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί και πολλοί άλλοι) και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στην διατήρηση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στο  Δήμο μας.  

 

 

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου