main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου

 

Με τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου κ. Ανδρέα Μεταξά συναντήθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στα γραφεία της Ένωσης στο Ηράκλειο.

 

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα, παρουσία του Δημ. Συμβούλου κ. Ι. Ζαχαριουδάκη, Εντεταλμένου Συμβούλου για τον Τουρισμό, του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου για θέματα Τουρισμού, κ. Μ.  Λιαπάκη και των εκπροσώπων των μελών της Ενώσεως Ξενοδοχείων Ηρακλείου, κ. Γ. Σηφάκη και κ. Γ. Πλεύρη. Παρέστη επίσης το στέλεχος της Ένωσης κ. Ν. Φουντουλάκης.


Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων κ. Ανδρέας Μεταξάς ενημέρωσε το Δήμαρχο λεπτομερώς για τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο τους και ιδίως για:

 

  1.  την προσπάθεια προβολής του Νομού Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού από μεγάλη εξειδικευμένη εταιρία του εξωτερικού μέσω του διαδικτύου και ζήτησε την οικονομική συμβολή του Δήμου

  2.  την επιθυμία συνεργασίας με το Δήμο σε θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού  

  3.  την αναγκαιότητα κατάρτισης προγράμματος πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων με διάρκεια και ποιότητα

  4. την πρόθεση της Ένωσης να δημιουργήσει μητρώο ανέργων επιστημόνων της περιοχής σε συνεργασία με το Δήμο για τη στήριξη των νέων στον τομέα της απασχόλησης

   Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναφέρθηκε στα παρακάτω:

   1. στην οικονομική δυσχέρεια, στην οποία βρίσκεται ο Δήμος λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκύριας, αλλά κυρίως λόγω της στέρησης των θεσμοθετημένων του πόρων με πράξεις της πολιτείας
   2. στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2011-2014, το οποίο διατυπώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου και το όραμα της Δημοτικής Αρχής. Μέρος του αποτελεί επεξεργασμένο σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου
   3. στην αυτονόητη πολιτική στήριξη από το  Δήμο κάθε προσπάθειας τουριστικής προβολής των εμπλεκόμενων φορέων
   4. στην προώθηση μεγάλων έργων στην ευρύτερη περιοχή, όπως  στον τομέα των μεταφορών την κατασκευή του τμήματος του ΒΟΑΚ «Γούρνες – Χερσόνησος» (δημοπρασία 17-1-2012)
   5. στο περιβάλλον,  για τις κατασκευές δικτύων αποχέτευσης και μονάδων βιολογικού καθαρισμού ποσού 30.000.000 € και την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου
   6. στην επεξεργασία και θεσμοθέτηση Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χερσονήσου, ως μόνιμου θεσμού, με την καλλιτεχνική υποστήριξη μεγάλου Έλληνα δημιουργού
   7. στην οργάνωση προβολής του Δήμου μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα, τουριστική ιστοσελίδα)
   8. στην υιοθέτηση της πρότασης δημιουργίας μητρώου ανέργων  επιστημόνων, γνωστοποιώντας τους ότι ο Δήμος ήδη έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Νεολαίας 
   9. στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη σύνταξη και παρακολούθηση δορυφόρων λογαριασμών τουρισμού με στόχο τη θεσμοθέτηση και δημιουργία παρατηρητηρίου τουρισμού

    

   Ο Δήμαρχος Χερσονήσου τόνισε πόσο σημαντική είναι η συνάντηση αυτή και ότι η Δημοτική Αρχή είναι πάντοτε κοντά στους φορείς προκειμένου να στηρίξει τις δράσεις και τις ενέργειές τους. Ο Δήμαρχος κάλεσε επίσης τους εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδοχείων  να μελετήσουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και να συμβάλλουν στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του, προτείνοντας δράσεις που να εντάσσονται σε αυτό, με σκοπό την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την προβολή του.

   copyright © Δήμος Χερσονήσου