main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Ημερίδα Διαβούλευσης για το πρώτο στάδιο της μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου»

 

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Διαβούλευσης για το πρώτο στάδιο της μελέτης «Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου» στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ-ΤΑΚ) με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμμετοχή της επιβλέπουσας ομάδας του ΥΠΕΚΑ, της εκπροσώπου των μελετητικών γραφείων και των εκπροσώπων δήμων της περιοχής της μελέτης, επιμελητηρίων και λοιπών εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών.

 

Στην ημερίδα παρέστησαν εκ μέρους του Δήμου Χερσονήσου, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου κ. Ειρήνη Περδικογιάννη, κ. Νικόλας Βαϊλάκης και Σταύρος Τσέτσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χερσονήσου κ. κ. Νίκος Σταυρουλάκης και Απόστολος Λουλουδάκης.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ήταν εισηγητής στην 3η θεματική ενότητα και κατά την τοποθέτησή του κατέθεσε τη θέση του Δήμου Χερσονήσου  σχετικά με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου και συγκεκριμένα ανέλυσε τις επτά (7) προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μελέτης.

Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα και από τον συντονιστή της ημερίδας Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γιώργο Αλεξάκη, ήταν ότι και η πρόταση-πόρισμα του Δήμου Χερσονήσου ήταν άρτια και ολοκληρωμένη, αλλά και οι παρεμβάσεις και παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παραγόντων του Δήμου Χερσονήσου ήταν ουσιώδεις και θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση της Α’ φάσης, αλλά και για την επόμενη φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Εισήγησης του Δημάρχου Χερσονήσου για τη «Θέση του Δήμου Χερσονήσου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου»

copyright © Δήμος Χερσονήσου