main img main img main img main img main img main img main img main img

Οδικές προσβάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

 

Μέσα στον Ιανουάριο του 2012 ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε χρήση το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) «Σταλίδα – Όρια Νομού Λασιθίου».

Ο Δήμος Χερσονήσου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων και μετά από συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να ωριμάσει και να δρομολογήσει την οριστική ένταξη στο ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότηση του έργου «Οδικές προσβάσεις Μαλίων». Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η πλήρης κατασκευή των υπολειπόμενων παράλληλων έργων του ΒΟΑΚ, η προσωρινή σύνδεση των Μαλίων με την αρτηρία στην περιοχή της επαρχιακής οδού προς Κράσι, η κατασκευή των κλάδων εισόδου & εξόδου, η διευθέτηση του ρέματος Χαμόπρινας, καθώς και η αντιολισθητική στρώση, τα ηχοπετάσματα και η σήμανση.  

Συγκεκριμένα τα έργα που θα κατασκευασθούν με την εργολαβία «Οδικές Προσβάσεις Μαλίων» είναι τα παρακάτω:

  1. Πλήρης κατασκευή των κλάδων εισόδου & εξόδου της αρτηρίας για τη δημιουργία των προσβάσεων Μαλίων
  2. Τεχνικό διευθέτησης ρέματος Χαμόπρινας (ανοικτός και κλειστός αγωγός για τη διέλευση των ραμπών, κλειστός οχετός ομβρίων Μαλίων)
  3. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις προσβάσεις και στο συνδετήριο Μαλίων
  4. Κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα, ηχοπετάσματα και σήμανσης

Το έργο είναι συνολικού Προϋπολογισμού 10.000.000 € και υλοποιείται σε πέντε υποέργα  

  1. Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων, Προϋπολογισμού 7.000.000 €
  2. Μελέτες (Μελέτη πλήρους κόμβου Μαλίων και Μελέτη Περιφερειακής Οδού Σχεδίου Πόλης),  Προϋπολογισμού                                                                    500.000 €
  3. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.                                                              300.000 €

 

  1. Απαλλοτριώσεις – αγορά εδαφικών εκτάσεων                                   2.000.000 €
  2. Αντεπιστασία Αρχαιολογίας                                                                      200.000 €

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Αποτελεί σημαντική και θετική εξέλιξη η υπό έκδοση απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ «Οδικές Προσβάσεις Μαλίων». Η επικείμενη ολοκλήρωση του τμήματος του ΒΟΑΚ «Σταλίδα – Όρια Νομού Λασιθίου» στις αρχές του 2012 δε διασυνδέει τη Δημοτική Κοινότητα Μαλίων μ’ αυτήν τη σημαντική αρτηρία του ΒΟΑΚ. Με την ολοκλήρωση των προσβάσεων θα εξασφαλισθεί η σύνδεση αυτή, αλλά κυρίως θα γίνουν έργα σημαντικά διαχείρισης ομβρίων υδάτων, θα μελετηθεί η νέα παρακαμπτήριος οδός του Σχεδίου Πόλης Μαλίων και θα συνταχθεί η πλήρης μελέτη του κόμβου Μαλίων για τη διασύνδεση του ομώνυμου οικισμού, του οικισμού Κρασίου και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, στις υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ και ασφαλώς στη Βουλευτή Ηρακλείου κ. Μαρία Σκραφνάκη για την ουσιαστική και αδιάλειπτη υποστήριξη τους για τα θέματα του Δήμου Χερσονήσου.»


copyright © Δήμος Χερσονήσου