main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Είναι γνωστή η πολύπλευρη και πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία με κυρίαρχη εκδήλωση της την οικονομική στενότητα και την έλλειψη πόρων για ανάπτυξη, κατανάλωση και επιβίωση. Η κρίση αυτή διαπερνά όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και τους θεσμούς.

 

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν δημοκρατικό και λαϊκό θεσμό, ο οποίος ασκώντας  δημόσιες τοπικές υποθέσεις προσπαθεί να ικανοποιήσει πολλές τοπικές ανάγκες και να κατοχυρώσει την οικονομική ανάπτυξη.

 

Διανύουμε την πρώτη φάση της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και καλούμαστε, μέσα σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία, να αντιμετωπίσουμε σειρά θεμάτων και καταστάσεων στην καθημερινή μας λειτουργία. Οι υπερχρεωμένοι δήμοι, η έλλειψη πόρων υλοποίησης στόχων, η περιστολή θεσμοθετημένων πόρων, η αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους συνιστούν μερικά από τα προβλήματα της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Η σημερινή Δημοτική Αρχή, ακατάπαυστα, με προγραμματισμό, κινητικότητα, οργάνωση και διεκδικητικότητα, προσπαθεί από την ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη των δημοτικών πραγμάτων του Δήμου Χερσονήσου, να αλλάξει τα δεδομένα, να χαράξει σταθερή τροχιά ανάπτυξης, να προγραμματίσει, να ωριμάσει και να εκτελέσει σειρά αναπτυξιακών έργων που θα εγγυηθούν τη θετική πορεία του Δήμου και θα κατοχυρώσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάταξη.

 

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε στον τοπικό Τύπο, τις απόψεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Χερσονήσου κ. Νικ. Μπελιβάνη, δημοτικού συμβούλου, οι οποίες αποτελούν την αντίδρασή τους για τις αυξήσεις των δημοτικών τελών.

 

Κατανοώ, σέβομαι και δικαιολογώ  οποιαδήποτε άποψη αφορά κριτική  για τον τρόπο άσκησης δημόσιας τοπικής εξουσίας και αν θέλετε θεωρώ ότι αποτελεί υγιή και αναγκαία συνθήκη για την ορθολογική, διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση. Μάχομαι, όμως τις αναληθείς, αναιτιολόγητες, ανεδαφικές και κακοπροαίρετες κριτικές. Αν δε αυτή η κριτική γινόταν στο πλαίσιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Όταν όμως εξωτερικεύονται, δημοσιοποιούνται θέσεις και απόψεις και μάλιστα δια του Τύπου και δεν στηρίζονται σε βάσιμες απόψεις και πραγματικά στοιχεία, θεωρώ, ότι πρέπει να αντικρούονται και να σχολιάζονται.

 

Να δεχτώ ότι υπερβάλλων ζήλος, ανάγκη αντιπολιτευτικής λειτουργίας, δικαιολόγηση ρόλων, οδηγούν σε πρακτικές και λειτουργίες συγκεκριμένες. Θεωρώ, όμως, ότι στο βωμό του λαϊκισμού και του εντυπωσιασμού το να διατυπώνονται πολιτικές θέσεις, χωρίς επιχειρήματα και τεκμηρίωση δεν προσφέρουν ουδόλως στις τοπικές κοινωνίες.

 

Ενημερώνω τους δημότες μας, ότι την 1/1/2011 βρεθήκαμε με ένα δυσβάσταχτο χρέος 13.000.000 €, με αδυναμία της κρατικής διοίκησης να στηρίξει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και τέλος πλήρη αδυναμία των πολιτών να συνεισφέρουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι ασχολούμενοι με την τοπική αυτοδιοίκηση γνωρίζουν ότι οι Δήμοι δεν έχουν φορολογική εξουσία και επομένως δεν επιβάλλουν φόρους. Μόνο δημοτικά τέλη επιβάλλουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

 

Με το άρθρο 25 παρ. 11 του ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ 24-9/20-10-58 ΦΕΚ Α’ 171 ) και του άρθρου 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α’ 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητος και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης, από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 429/76 και του άρθρου 5 του ν. 1080/80.

 

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών  τελών να θεσπίζει τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υποχρέων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη ικανοποίηση των ανωτέρων κριτηρίων, να επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, αποφάσισε την αναπροσαρμογή και εναρμόνιση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλη τη διοικητική περιφέρεια του δήμου, βασιζόμενο στις αρχές:

 • της ισότητας
 • της αντικειμενικότητας
 • της αναλογικότητας
 • της ίσης μεταχείρισης
 • της καθολικότητας
 • της δίκαιης επιβάρυνσης και αναδιανομής   και
 • της ενιαίας επιβολής στο σύνολο του Δήμου

 

Υιοθέτησε και εφάρμοσε αρχές που οδηγούν, όχι στην οριζόντια επιβάρυνση, αδιακρίτως στο σύνολο των πολιτών, αλλά στην επιβολή διαφοροποιημένων και αυξημένων συντελεστών στις μεγάλες στεγασμένες επιφάνειες, στις επαγγελματικές χρήσεις και μάλιστα στις κερδοφόρες δραστηριότητες. Η επιβάρυνση και η συνεισφορά συναρτάται με την παραγωγή σκουπιδιών και τον βαθμό παροχής και ικανοποίησης υπηρεσιών.

Αποτελούν επιλογή μας και αποτυπώνονται στα τέλη, η ελάφρυνση, η μικρή επιβάρυνση των νοικοκυριών και των μικρών χρήσεων και επιχειρήσεων. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε ακόμη και μείωση των δημοτικών τελών στην κατηγορία των κατοικιών. Τέλος και μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των τελών, συνεχίζομε να είμαστε από τους πιο φθηνούς δήμους της χώρας.

 

Διαπιστώνεται, επομένως με στοιχεία, ότι ούτε ανάλγητοι είμαστε, ούτε η πολιτική μας είναι αντικοινωνική. Λειτουργούμε υπεύθυνα και προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να διασφαλίσουμε τη βέβαιη και διαρκή παροχή κρίσιμων υπηρεσιών στους δημότες μας.


Ερωτούμε:


 1. Ποιος θα πληρώσει το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητος το οποίο ανέρχεται ετησίως σε 4.200.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μισθοδοσίας των υπηρετούντων υπαλλήλων, των εξόδων χρήσης και των προμηθειών
 2. Αν λόγω μη πληρωμής του αναδόχου καθαριότητας, εξ αιτίας αντικειμενικής αδυναμίας (έλλειψης πόρων) οδηγηθούμε στην καταγγελία της σύμβασης, ποιος θα αναλάβει το κόστος της δυσφήμισης και των συνεπειών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι είμαστε κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή και κάθε δυσλειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες και ανεπανόρθωτες βλάβες και συνέπειες.
 3. Αν δεν αναπροσαρμόσουμε, αντικειμενικά, τα δημοτικά τέλη που να είναι ισοσκελισμένα, κατά νόμο, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της μη έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 4. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούμαστε ότι δεν διεκδικούμε από την πολιτεία, όταν η αντιπολίτευση καταδικάζει την υπεύθυνη στάση μας να ζητήσουμε την επαναφορά του τέλους παρεπιδημούντων στο 2% από 0.5% που είναι σήμερα, επειδή αναπροσαρμόστηκε αυθαίρετα από την πολιτεία και η πράξη αυτή έχει οδηγήσει στην πλήρη και τελεσίδικη ανατροπή της οικονομικής μας αυτοδυναμίας. Εμείς δε ζητούμε να επιβαρυνθούν οι ξενοδόχοι, αλλά οι αντίστοιχες πιστώσεις που μας αφαίρεσαν να δοθούν στο Δήμο από κρατικές πιστώσεις.

 

Διαβεβαιώνουμε τους δημότες μας, ότι η σημερινή αρχή με αίσθημα υψηλής ευθύνης έχει κατοχυρώσει σε όλα τα επίπεδα τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση, την περιστολή των δαπανών, την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και την εξασφάλιση αυξημένων πόρων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Θέλουμε να πληροφορήσουμε την κοινωνία, ότι μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου μας, το οποίο αποτυπώνει τις δυνατότητες για το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου μας, προετοιμάζουμε ολοκληρωμένη πρόταση για δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  (Ε.Τ.Επ.), με προνομιακό και βιώσιμο επιτόκιο, ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τα βασικά έργα τεχνικής και κοινωνικής υποδομής για τους δημότες μας.

 

Έχουμε, επομένως, πλήρη συναίσθηση των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε όλοι μας και στο μέτρο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων μας, προσπαθούμε να μειώσουμε τις δυσκολίες για τους πολίτες με σειρά μέτρων που λαμβάνουμε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Και επειδή ως τοπική εξουσία αποτελούμε το ανάχωμα μεταξύ πολιτών και κεντρικής διοίκησης, έχουμε αναλάβει σειρά μέτρων διοικητικών και δικαστικών για να προστατεύσουμε την κοινωνία από την κρατική αυθαιρεσία και τις δυσανάλογες επιβαρύνσεις που προξενεί με τη λειτουργία της.

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου