main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2012 στο Δήμο Χερσονήσου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στην ειδικό συνεδρίασή του στις 22/12/2012 ψήφισε τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2012 και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) έτους 2012.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας και αδυναμίας της κοινωνίας και του παραγωγικού συστήματος να ανταπεξέλθει, η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου στηριζόμενη σε βασικές αρχές και μεθόδους καλύτερης αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων συνέταξε τον προϋπολογισμό του έτους 2012 με στόχο να δρομολογήσει την τοπική ανάπτυξη μέσα από την εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής και την παροχή σημαντικών υπηρεσιών προς όφελος  της τοπικής κοινωνίας.


Το πρόγραμμα δράσης του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2012 αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Μέσα από το Σχέδιο Δράσης  του έτους 2012 καταδεικνύονται οι προτεραιότητές μας που θα λειτουργήσουν, ως σταθερές για τη διοικητική λειτουργία και οργάνωση του Δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την κοινωνική συνοχή και για την προστασία του περιβάλλοντος. Μεγάλη σημασία αποδίδουμε στη συμμετοχή των πολιτών και την από  κοινού διεκδίκηση διατοπικών έργων.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου