main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάθεση Αίτησης Ακύρωσης Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών και δράσεων της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου σχετικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που ανακοινώθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2011, κατατέθηκε

 

Αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το Δήμο Χερσονήσου, το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, κατά του Υπουργού Οικονομικών και της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2298/13-10-2011) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία επεβλήθη το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)  

Έχει ζητηθεί η αίτηση να εισαχθεί κατά το άρθρο 14§2 του ΠΔ 18/1989 στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και να εκδικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου 2011.

Με την αίτηση ακυρώσεως πέραν των αυτονόητων λόγων της ακυρώσεως και εκείνων που με την αίτηση ακυρώσεως του έχει επικαλεσθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας (ΔΣΑ), ο Δήμος Χερσονήσου αναδεικνύει την αντινομία, τη διάσταση και ανεξήγητη δυσαρμονία των αντικειμενικών αξιών ακινήτων (τιμές ζωνών) που ισχύουν στο Δήμο Χερσονήσου και έχουν καθοριστεί με το άρθρο 41 του ν. 1249/82. (8ος Λόγος Ακυρώσεως, σελ. 22)

Ενώ σε επίπεδο χώρας οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων υπολείπονται των πραγματικών (αγοραίων) τιμών (περίπου στο 50% αυτών) στο παράκτιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου και ιδιαίτερα στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου οι αντικειμενικές αξίες είναι τριπλάσιες των πραγματικών. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που καθορίζουν τιμές ανά τετρ. μέτρο 500 – 700€ σε ακίνητα που η τιμή ζώνης και η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 2.100 € ανά τετρ. μέτρο.

Ο Δήμος Χερσονήσου κάνει ένα πρωτοποριακό βήμα προβάλλοντας και αναδεικνύοντας το θέμα των αντικειμενικών αξιών, ως λόγο ακύρωσης της ΠΟΛ. 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2298/13-10-2011) γιατί η ίδια ορίζει ότι το ποσό των τελών προκύπτει βάσει της τιμής ζώνης.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης που κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αρχεία

copyright © Δήμος Χερσονήσου