main img main img main img main img main img main img main img main img

4η Συνάντηση Εταίρων του Προγράμματος E2STORMED στη Χερσόνησο

 

 

Χερσόνησος, 1η Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Τέταρτη Συνάντηση Εταίρων του Προγράμματος E2STORMED στη Χερσονήσο

Στις 31 Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου η 4η  Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος E2STORMED της κλάσης MED.

 

Κατά τη συνάντηση των εταίρων συνεδρίασε η κατευθυντήρια επιτροπή του προγράμματος με σκοπό την  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος  και η πιλοτική επιτροπή του προγράμματος με σκοπό την παρακολούθηση των πιλοτικών δράσεων στις πόλεις που συμμετέχουν.  Στη συνάντηση εργασίας πήραν μέρος εκπρόσωποι από:

  • Πολυτεχνείο Βαλένθια (Ισπανία)
  • Κοινότητα Γκράνα & Μάϊρα (Ιταλία)
  • Δήμος Μπεναγκουασίλ (Ισπανία)
  • Δήμος Πίζας (Ιταλία)
  • Ένωση Δήμων Μάλτας (Μάλτα)
  • Πανεπιστήμιο του Αμπερτεϋ, Νταντή (Ηνωμένο Βασίλειο)
  • Παλαιά Βασιλική πρωτεύουσα του Σετινιε (Μαυροβούνιο)
  • Δήμος του Ζάγκρεμπ (Κροατία)

 

Τις εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες μίλησε στη συνέχεια για τη σπουδαιότητα την οποία προσδίδει ο Δήμος σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκπαιδεύτηκαν στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, της ΔΕΥΑΧ καθώς και στελέχη άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης όμβριων υδάτων. 

Το πρόγραμμα E2STORMED (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού μέσω χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές πόλεις) έχει σαν σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλου του αστικού νερού και σε κτήρια, με την προώθηση της χρήσης καινοτόμων λύσεων για τα όμβρια ύδατα όπως τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» (Sustainable Drainage Systems S.U.D.) στις Μεσογειακές πόλεις. Τα «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων» είναι μια προσέγγιση οικονομικά αποδοτική και διαχρονική για τις ανάγκες υποδομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναλύσει τις επιπτώσεις αυτών των συστημάτων στην αστική ενεργειακή απόδοση.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

 «Ο Δήμος Χερσονήσου έχει δεσμευθεί ως μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων να αναλάβει δράσεις με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Δήμο μας. Το πρόγραμμα E2STORMED  δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσουμε τέτοιες δράσεις για τη μείωση της ενέργειας στον κύκλο του νερού και εν γένει της ορθολογικής διαχείρισης των όμβριων υδάτων, σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο Δήμος μας, ένας έμπειρος Δήμος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχίζει να δείχνει την εξωστρέφειά του συμμετέχοντας σε δράσεις όπως το πρόγραμμα E2STORMED. Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα δώσουν στο Δήμο μας μία μελέτη η οποία θα μας οδηγήσει στην ορθολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων, την εξοικονόμηση νερού άρα και ενέργειας.»

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου