main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου πραγματοποίησε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, για το έτος 2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8.6.2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο μοναδικός Δήμος σε επίπεδο Νομού Ηρακλείου, που εμπρόθεσμα προχωρεί στον απολογισμό των πεπραγμένων του για το προηγούμενο έτος και τούτο όχι μόνο για λόγους τυπικούς, αλλά κυρίως ουσιαστικούς λόγους. Αποτελεί πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής, ότι η λογοδοσία και η δημόσια εξήγηση των πεπραγμένων ενώπιον των πολιτών, αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προώθησης των τοπικών υποθέσεων των πολιτών.

 

Ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέφερε ότι: «Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε πριν 18 μήνες, σε μια ιδιαίτερα σημαντική αλλά συνάμα δύσκολη στιγμή

α) για τη χώρα μας, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο,

β) για την αυτοδιοίκηση, σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο και

γ) για το Δήμο Χερσονήσου.


Ο νέος Δήμος Χερσονήσου καλείται να λειτουργήσει, μέσα στη νέα πραγματικότητα  που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση με το «Σχέδιο Καλλικράτης», ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο, αλλά πρώτιστα προβληματικό γιατί η μεταρρύθμιση δεν στηρίχθηκε με τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου, που προέρχεται από τα χρέη και τις υποχρεώσεις των πρώην Δήμων, την κακή οικονομική συγκυρία και την αφαίρεση, με νόμο, θεσμοθετημένων πόρων για το Δήμο μας (π.χ. τελών παρεπιδημούντων). Η οικονομική δυσπραγία του Δήμου δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή και τη λειτουργία του Δήμου και των δημοτών.

Με την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου Χερσονήσου (1/1/2011), θέσαμε ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ισχυρού Δήμου με ομοιογενή κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και άμβλυνση των διαφορών. Μετά την παρέλευση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δήμου, έγινε η πρώτη όσμωση των ανθρώπων, άρχισε να εξοικειώνεται ο ένας με τον άλλον, να αποκτάται η εμπιστοσύνη και η Δημοτική Αρχή προχώρησε:


  • στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων,
  • στην καταγραφή και διαχείριση των χρεών,
  • στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου δήμου,
  • στη χωροταξική ανακατανομή των υπηρεσιών στις 4 δημοτικές ενότητες (Μαλίων, Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής)
  • στη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
  • στην ακριβή διάγνωση, το σωστό προγραμματισμό και στο νοικοκύρεμα, με στόχο τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη του νέου Δήμου. Αναλωθήκαμε συντονισμένα, καθημερινά και στοχευμένα στη διαχείριση ενός δυσβάστακτου αρχικού ελλείμματος, που κληρονομήσαμε, περίπου 12.000.000 €».

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου