main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΖΑΧΑΡΑΤΟ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Εργασίας με καθηγητή κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/05/2012) στο Δημαρχείο Χερσονήσου (Γούρνες) συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τον Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο, στο πλαίσιο της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού με θέμα:

«Ο ρόλος του τουρισμού στην παραγωγική δομή  και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.»

Μεταξύ των θεμάτων συζητήθηκαν:

  • Η ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων
  • Η ενεργοποίηση της Βάσης Δεδομένων
  • Η συλλογή των κλαδικών μελετών και η διασύνδεση αυτών
  • Η δημιουργία δικτύου φορέων και η λειτουργία του
  • Η ολοκλήρωση της δομής του μηχανισμού επεξεργασίας και διαχείρισης των δορυφόρων λογαριασμών

Στη συζήτηση τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι έχει προχωρήσει και σύντομα ολοκληρώνεται η συνεννόηση για συμμετοχή στην έρευνα των Κέντρων Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

«Είναι προφανές ότι μόνο η συνεχής κατοχή της αναλυτικής γνώσης και πληροφόρησης για το παραγωγικό πλέγμα κλάδων και προϊόντων που τροφοδοτεί σε ετήσια βάση την κατανάλωση των εκατομμυρίων εισερχομένων τουριστών σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο συνιστά τη βασική προϋπόθεση για κάθε παρέμβαση της τουριστικής και της γενικότερης οικονομικής εθνικής και περιφερειακής πολιτικής, εάν αυτή έχει στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο του ιδίου του τουρισμού, όσο και της συμβολής του στη συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και του Δήμου Χερσονήσου.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου