main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΤΡΟΧΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΓΟΥΡΟΥΝΕΣ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 ΘΕΜΑ: Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου για την οριστική αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της ανεξέλεγκτης εκμίσθωσης και κυκλοφορίας τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων (γουρούνες) στο Δήμο μας 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με την αριθ. 304/2012 απόφασή του, η οποία ελήφθη ομόφωνα, προχώρησε στη λήψη μιας σειράς ολοκληρωμένων μέτρων για την ουσιαστική και πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου.

Τα μέτρα αυτά είναι πλήρως επεξεργασμένα, βάσιμα νομικά και οδηγούν σε αποτελεσματικές λύσεις. Βασική προϋπόθεση, όμως, για να υπάρξει αποτέλεσμα είναι η πολιτική βούληση που πρέπει να επιδείξουν οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι κρατικοί φορείς.

Η Δημοτική Αρχή από την αρχή της εγκατάστασής της, έσκυψε πάνω στο σοβαρό πρόβλημα, μελέτησε, διαβουλεύτηκε και τελικά προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Προχώρησε στη σφράγιση των καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων –μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε., είτε επειδή δεν είχαν άδεια λειτουργίας, είτε επειδή παραβίαζαν στην πράξη τους όρους λειτουργίας της σχετικής άδειας.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, επίκειται η έκδοση κανονιστικής πράξης της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα καθορίζει το πλήρες πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.

 

Τέλος ο  Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

 

«Προχωρήσαμε στη λήψη της 304/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί η εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αδειοδότηση των κατατημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων – μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε. και η αλόγιστη έγκριση εκμίσθωσης μεγάλου αριθμού τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, δημιούργησε μια εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση σε βάρος των χρηστών, των κατοίκων και των επισκεπτών . Καθημερινά τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής κυκλοφορία των κατοίκων και των παραθεριστών του Δήμου μας, αλλά και των οχημάτων με τη διατάραξη βασικών στοιχείων του ζωτικού χώρου των πολιτών (δρόμοι και πεζοδρόμια), που αλλοιώνουν, καθιστούν αδύνατη και κατ’ ουσία καταργούν τη χρήση του.

Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής (φυσικοί πόροι, υποδομές κλπ) έχει ξεπεραστεί και έχει ανατραπεί με τη συγκέντρωση και την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιορισμένο χώρο και η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων έχει ζημιογόνες παρενέργειες στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.» 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου