main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Στις 19/1/2012 με απόφαση του Δημάρχου συγκροτήθηκε η επιστημονική  επιτροπή εργασίας, από στελέχη του Δήμου με στόχο να συνταχθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου που καλύπτει μια συνολική έκταση 271.580 τ.χμ.  Το νέο ΓΠΣ στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό στο σύνολο της έκτασης του Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου με όρους βιώσιμης οικιστικής, οικονομικής ανάπτυξης και κινητικότητας, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 

 • τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης όσον αφορά τις χρήσεις γης, το δίκτυο κυκλοφορίας, τις τυχόν απαγορεύσεις δόμησης και χρήσεων,
 • το αναπτυξιακό αρχέτυπο της περιοχής προσδιορίζοντας την πολεοδομική οργάνωση ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτιμώντας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους,
 • τις ανάγκες της περιοχής σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσιες παρεμβάσεις  και άλλες σχετικές  δράσεις,
 • την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μέσα από τον επαναπροσδιορισμό ζωνών προστασίας τους και
 • τη βελτίωση της προσπελασιμότητας όλων των σημαντικών τόπων της περιοχής.

 

Το νέο ΓΠΣ  θα ενσωματώσει επίσης τις βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  και τις Πολεοδομικές Μελέτες για τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που ενσωματώθηκαν στον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου, ενώ συγχρόνως θα προσδιορίσει και τυχόν αναθεωρήσεις τους.

 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου  αφορούν  τόσο το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Χερσονήσου που ανέρχεται σε 27.080 (σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ το 2011), όσο και τον αντίστοιχο αριθμό των επισκεπτών, που ενδεικτικά για τον απογραφική περίοδο Μαρτίου- Μάιου 2011, ανέρχεται σε 25.257.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται  από  τα παρακάτω μέλη:

 • Τσέτσης Σταύρος, ειδικός σύμβουλος  Δήμαρχου, Χωροτάκτης Πολεοδόμος, Συντονιστής Επιτροπής
 • Βαϊλάκης Νικόλαος,  ειδικός σύμβουλος Δήμαρχου,  Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Περδικογιάννη Ειρήνη , ειδική σύμβουλος Δήμαρχου,  Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Κασωτάκης Σταύρος, Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου,
 • Μεϊντάνη Άννα, Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΥ Δήμου Χερσονήσου
 • Κριτσωτάκη Χριστοθέα, Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΤΥ Δήμου Χερσονήσου
 • Σπυρλιδάκης Δημοσθένης, Πολιτικός Μηχανικός, ΔΤΥ Δήμου Χερσονήσου
 • Κοροβέζου Μαρία, Γεωπόνος,  Δήμου Χερσονήσου
 • Χριστοφίδης Ευάγγελος, Τοπογράφος, ΔΤΥ Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου