main img main img main img main img main img main img main img main img

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Δ. Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΛΙΜΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ – ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 100 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΛΙΜΝΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου