main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ. Ε. Επισκοπής» του Δήμου Χερσονήσου

 

Γούρνες, 10  Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ. Ε. Επισκοπής» του Δήμου Χερσονήσου


Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου  στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή « Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής Δ. Ε. Επισκοπής ». Ανάδοχος του έργου είναι η  εταιρεία Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  δ.τ. ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο της  τον Αλεξάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 63.106,25 €  χωρίς ΦΠΑ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις μήνες

 

Το  έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης του οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής, και συγκεκριμένα: 

α) 1100 μ2 περίπου με γαρμπιλομπετό κατηγορίας C20/25, πάχους 12 εκ., οπλισμένο με δομικό πλέγμα και

β) 250 μ2 περίπου με ακανόνιστες πλάκες πάχους 5εκ.

Πριν την τελική επίστρωση των δρόμων, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης, με νέες πλαστικές σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 3ης γενιάς, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm, καθώς και αντικατάσταση των αντίστοιχων παροχών, συνδέσεων και φρεατίων.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και της φυσιογνωμίας των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου».

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου