main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, πρώτος  απ’ όλους τους Δήμους της Κρήτης επέλεξε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή του άρθρου 77 του ν. 3852/2010, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο (2011-2014) την κ. Ευαγγελία Χατζάκη, Δικηγόρο.

Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συνέταξε την ετήσια έκθεση (2011) την οποία και κατέθεσε στις Υπηρεσίες του Δήμου. Η έκθεση αυτή παρουσιάζεται στη συνέχεια

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου